Artiklar

none
8 juni 2022 Nu finns en samlingssida för goda kommunexempel

På möten och under våra seminarier ser vi ständigt exempel på hur kommunerna löst problem och skapat nya effektiva sätt att arbeta. Nu har vi samlat en rad exempel så att du kan ta del av dem.

none
29 mars 2022 Digitalisering förenklar arbetet på HR-området

Hur fungerar digital referenstagning? Och hur introducerar man nya medarbetare digitalt?

none
16 december 2021 Seminarieserie om digitaliseringens goda effekter

Digitalisering är en förutsättning för många nyckelområden inom samhällets utveckling. Just de ekonomiska effekterna kan vara svåra att fånga upp, men är samtidigt det som både politik och ledning eftersöker. Storsthlm har därför uppdraget att belysa digitaliseringens ekonomiska effekter och som en del i arbetet har vi genomfört fem seminarier på temat.

none
15 december 2021 "Vi befinner oss i en tid med ett stort förändringstryck"

Vi har pratat med Derk de Beer, ekonomi- och digitaliseringsdirektör i Upplands Väsby om kopplingen mellan ekonomi, digitalisering och verksamhetsutveckling.

none
14 december 2021 Digitaliseringens goda effekter inom social välfärd och hälsa

Virtual Reality som stöd för personer med funktionsnedsättning och digitalt föräldrastöd? Styrning av mobila enheter inom hemtjänsten och digital signering? Detta är exempel på några av de arbeten som i dag utförs i länet för att höja både kvalitet och effektivitet på verksamheten inom socialtjänsten.

none
1 november 2021 Digitaliseringens goda effekter inom samhällsbyggnadsområdet

Artificiell intelligens och nya digitala verktyg kommer i framtiden att ge oss nya möjligheter i stadsbyggnadsprocessen. Redan i dag kan vi exempelvis bedöma risker för översvämning, samt mäta dagsljus och buller, vilket är ett av många exempel på hur digitala verktyg leder oss fram till ökad effektivitet och kvalitet.

none
20 september 2021 Digitaliseringens goda effekter inom utbildningsområdet

Den 16 september bjöd Storsthlm in till ett seminarium om digitaliseringens goda effekter inom utbildningsområdet. Syftet med seminariet var att stötta kunskapsutbyte mellan länets kommuner och samlade runt 50 deltagare från olika kommuner i regionen. Moderatorer var Catrin Ditz och Nina Hammargren. Kommunerna Sigtuna, Värmdö, Botkyrka, Täby och Norrtälje delade generöst med sig av goda exempel från sina respektive digitaliseringsprojekt.

none
20 april 2021 Digitaliseringens ekonomiska effekter

I november anordnade Storsthlms strategiska nätverk för digitalisering och ekonomi ett webbinarium på temat ”digitaliseringens ekonomiska effekter” som lockade över 70 deltagare från 22 olika kommuner i regionen. Förra veckan var det dags för nästa webbinarium på samma tema och även den här gången var det ett högt deltagande.

none
25 november 2020 Digitaliseringens ekonomiska effekter

Hur arbetar kommunerna med digitalisering och kan vi se att den ger några ekonomiska effekter? Det var frågan när länets kommunala ekonomichefer och digitaliseringschefer möttes i november för att dela med sig av erfarenheter och case kopplat till digitalisering och ekonomi.

Visa cookie-information