Artiklar

none
3 november 2021 ”Vi får aldrig tappa fokus på placerade barn och unga”

Siffrorna är slående och har varit det under flera decennier. Placerade barn och unga har sämre fysisk och psykisk hälsa än genomsnittet, och utvecklingen går för långsamt. Storsthlm och SKR bjöd i oktober in till en digital konferens om bland annat om socialtjänstens ansvar för placerade barn och ungas hälsa och om den överenskommelse som planeras träda i kraft 1 april 2022.

none
1 november 2021 Digitaliseringens goda effekter inom samhällsbyggnadsområdet

Artificiell intelligens och nya digitala verktyg kommer i framtiden att ge oss nya möjligheter i stadsbyggnadsprocessen. Redan i dag kan vi exempelvis bedöma risker för översvämning, samt mäta dagsljus och buller, vilket är ett av många exempel på hur digitala verktyg leder oss fram till ökad effektivitet och kvalitet.

none
20 oktober 2021 Storsthlms nyhetsbrev nr 4, 2021

I detta nummer kan du bland annat läsa om vår nya förbundsdirektör Johan von Sydow, en ny huvudöverenskommelse om hälsa, vård och omsorg i Stockholms län och hur den akuta bostadsbristen kan lösas.

none
20 oktober 2021 Så kan den akuta bostadsbristen ska lösas

Region Stockholm och Storsthlm, som representerar länets 26 kommuner, presenterar en gemensam lista med 12 konkreta insatser som behövs för att på allvar lösa regionens akuta bostadsbrist. Bakom detta positionspapper står en enig styrelse i Storsthlm och en blocköverskridande majoritet i Region Stockholm, vilket innebär ett brett stöd både politiskt och inom regionen.

none
20 oktober 2021 Gymnasieantagningens webbplats nominerad i Publishingpriset

Gymnasieantagningen Storsthlms nya webbplats är nominerad i årets Publishingpris i kategorin webb. Publishingpriset är en årlig jurybedömd tävling för filmer, webbplatser, tidningar, böcker och andra trycksaker och har funnits sedan 1990.

none
20 oktober 2021 EU-finansiering – enkelt förklarat!

Den 13 oktober samlades över 85 deltagare till ett event kring EU-finansiering. Förutom redogörelse av EU:s fonder fick deltagarna en inflygning över forskning, miljö och klimat, omställning och kompetensutveckling, samt en EU-spaning från Stockholmsregionens Europakontor.

none
19 oktober 2021 Stockholmsregionen mest innovativa regionen i Europa

Stockholmsregionen har tagit förstaplatsen som Europas mest innovativa region i en mätning där EU-kommissionen vartannat år jämför 240 regioner i Europa. Vi har pratat med Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms stad och Anne Andersson, vd för Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel, om framgångsfaktorerna bakom förstaplaceringen.

none
18 oktober 2021 Sammanfattning från styrelsen 14 oktober

Styrelsen beslutade att rekommendera kommunerna att anta en Huvudöverenskommelse om samverkan inom hälsa, vård och omsorg i Stockholms län. De beslutade också att yttra sig över en remiss, Kollektivtrafikplan 2050, från Trafikförvaltningen på Region Stockholm.

none
14 oktober 2021 Huvudöverenskommelse om hälsa, vård och omsorg i Stockholms län

Storsthlm och Region Stockholm har tagit fram en huvudöverenskommelse om samverkan om hälsa, vård och omsorg i Stockholms län. Nu har Storsthlms styrelse beslutat att rekommendera kommunerna i länet att anta den.

Visa cookie-information