Artiklar

none
14 mars 2022 En omvärld som förändras snabbt

De senaste veckorna visar tydligt hur snabbt förändringar kan ske i samhället. När coronarestriktionerna äntligen togs bort och vi kunde börja planera för en ny tid, står vi helt plötsligt inför ett förändrat läge i Europa. Vi är många som är oroliga över det som sker i Ukraina och vi kan bara hoppas på en så snabb och fredlig lösning som möjligt.

none
14 mars 2022 En första dialog med bostadsministern om bostadsbristen

I början av februari träffade representanter för länets kommuner och Region Stockholm bostadsminister Johan Danielsson (S) för att prata om bostadsförsörjning och byggande i Stockholms län. Bakgrunden till samtalet är det gemensamma positionspapper som kommunerna och Region Stockholm tillsammans tog fram i under hösten 2021 för att få en mer fungerande bostadsmarknad i länet.

none
13 mars 2022 Sammanfattning från styrelsen 10 mars

Styrelsen yttrade sig över två remisser. Den ena remissen avsåg rapporter om beredskapsflygplatser och den andra avsåg myndigheten DIGG:s rekommendation om datadelning vid upphandling. Dessutom anmäldes arbetsutskottets beslut från den 28 februari, där Storsthlm beslutade yttra sig över förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033. I övrigt fastställde styrelsen Storsthlms årsbokslut för 2021.

none
11 mars 2022 ”Välfärdssamhället bygger på förtroende för systemen”

Vi har pratat med Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje kommun, den första kommunen som började arbeta systematiskt mot välfärdsbrott.

none
23 februari 2022 Stimulansmedel för att stärka hälsa, vård och omsorg i kommunerna

Nu kan kommunerna i Stockholms län ta del av statliga stimulansmedel för omställningsarbetet för en god och nära vård samt lokala insatser för psykisk hälsa och suicidprevention.

none
16 december 2021 Sammanfattning från styrelsen 16 december

Styrelsen beslutade att yttra sig över fyra remisser, två som handlade om eventuell avveckling av Bromma flygplats från Infrastrukturdepartementet och Näringsdepartementet, en som handlade om förslag till länsplan för transportinfrastruktur från Region Stockholm, och en som avser yttrande över betänkandet av regeringens utredning om effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner.

none
16 december 2021 Seminarieserie om digitaliseringens goda effekter

Digitalisering är en förutsättning för många nyckelområden inom samhällets utveckling. Just de ekonomiska effekterna kan vara svåra att fånga upp, men är samtidigt det som både politik och ledning eftersöker. Storsthlm har därför uppdraget att belysa digitaliseringens ekonomiska effekter och som en del i arbetet har vi genomfört fem seminarier på temat.

none
14 december 2021 Digitaliseringens goda effekter inom social välfärd och hälsa

Virtual Reality som stöd för personer med funktionsnedsättning och digitalt föräldrastöd? Styrning av mobila enheter inom hemtjänsten och digital signering? Detta är exempel på några av de arbeten som i dag utförs i länet för att höja både kvalitet och effektivitet på verksamheten inom socialtjänsten.

none
7 december 2021 Ökad kvalitet på yrkesprogram med branschsamverkan

För att möta den framtida arbetsmarknadens behov behöver fler ungdomar välja yrkesprogram Detta är fortsatt en av de största utmaningarna inom den gemensamma gymnasieregionen. Samverkan med företag och branscher, samt ökad kvalitet och högskolebehörighet, kan vara vägen framåt.

Visa cookie-information