En omvärld som förändras snabbt

Nyhet/press / 14 mars 2022

Johan von Sydow förbundsdirektör för Storsthlm

Johan von Sydow, förbundsdirektör Storsthlm

De senaste veckorna visar tydligt hur snabbt förändringar kan ske i samhället. När coronarestriktionerna äntligen togs bort och vi kunde börja planera för en ny tid, står vi helt plötsligt inför ett förändrat läge i Europa. Vi är många som är oroliga över det som sker i Ukraina och vi kan bara hoppas på en så snabb och fredlig lösning som möjligt.
 
I Coronakommissionens slutbetänkande som presenterades i slutet av februari lyfts bland annat vikten av samspelet mellan regeringen, myndigheter, regioner och kommuner fram. Även vid sidan av krishantering är samverkan i vardagen ett viktigt verktyg i detta samspel mellan aktörer. Samverkan inom Storsthlm sker ju på centrala områden som utbildning och arbetsmarknad, social välfärd och hälsa och samhällsbyggnad och miljö.
 
Just nu har vi fullt fokus på arbetet med att lägga grunden för en ny strategisk inriktning och den förflyttning som våra medlemskommuner vill göra i samverkan de kommande åren. Det gör vi genom att lyssna på våra medlemmar och tillsammans med dem hitta inriktningen framåt. Processen anpassas till det som händer i vår omvärld och vad det innebär för våra medlemskommuner.
 
Något som vi på Storsthlm gläder oss särskilt åt är att vi äntligen kan starta upp våra fysiska möten och nätverk igen. Vår främsta uppgift är att vara en mötesplats för medlemskommunernas politiker och tjänstemän. Och även om det har fungerat alldeles utmärkt att träffas digitalt som vi har gjort nu de senaste två åren, är det ändå något särskilt med det fysiska mötet. Det ger också möjligheten att få återknyta kontakter som ju är en förutsättning för en nära samverkan i frågor av stor vikt för Storsthlms medlemmar.
 
Hoppas vi ses i vår!
 
Johan von Sydow
Förbundsdirektör Storsthlm
Visa cookie-information