Samverkansavtal om gymnasieutbildning

Samverkansavtalet utgör grunden för det gemensamma arbetet inom gymnasieregionen. Avtalet gör det möjligt för alla elever att söka och antas på lika villkor till samtliga gymnasieskolor i regionen.

Att alla elever kan söka till alla gymnasier ger dem tillgång till ett brett utbud av gymnasieprogrammen oavsett var i Stockholmsregionen de bor. Avtalet ska också skapa bästa möjliga förutsättningar att tillgodose utbildningsbehovet i vår region.

Avtalets omfattning

Från och med 2015 har länets kommuner, Håbo kommun och Stockholms läns landsting tecknat ett nytt samverkansavtal. Avtalet omfattar de nationella programmen inom gymnasieskolan. För de kommuner som valt det, ingår också introduktionsprogrammen programinriktat individuellt val och yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever.

Tydliga mål har satts som sätter fokus på det fria valet, hög kvalitet i utbildningen, konkurrens på lika villkor och vikten av en gemensam utbudsplanering för utbud och efterfrågan i balans.

I avtalet ingår också en gemensam prislista för de nationella programmen samt en modell för resursfördelning, strukturtillägg.

Aktuellt

 • Alla

  (14)

 • Press

  (7)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (7)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler