2020-09-28

Så hanterar Sigtuna kommun följderna av covid-19

Olov Holst. Foto: Bengt Säll

Olov Holst. Foto: Bengt Säll

Vad gör man när kommunens huvudnäringar i princip raderas ut över en natt? Vi har pratat med Olov Holst, kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna, om hur covid-19 hitintills har påverkat kommunen och vad de gör för att hantera situationen.

Vad har covid-19 inneburit för arbetsmarknaden i Sigtuna kommun?
Sigtuna är en av de hårdast drabbade kommunerna i hela landet när det gäller arbetsmarknaden. Kommunens två huvudnäringar är reseindustrin som till stora delar är centrerad till och runt Arlanda, och besöksnäringen där Sigtuna är Sveriges fjärde största besöksmål räknat i hotellnätter per år.

Trafiken på Arlanda har gått ner med cirka 85 procent och konferenshotellen har tappat cirka 90 procent av sina bokningar. Det är dramatiska siffror där två hela näringar i det närmaste är utraderade. Självfallet påverkar det vår lokala arbetsmarknad enormt mycket. Vi har just nu den snabbaste ökningen av arbetslösheten i hela landet och vi passerade 12 procent arbetslösa redan i juli och ökningen fortsätter. Främst är det unga och utrikes födda som drabbas och som riskerar att gå in i en långtidsarbetslöshet. Vi riskerar en situation där ytterligare 3000 – 6000 Sigtunabor kan bli arbetslösa det närmaste året.

Ni har haft kontakter med regeringen för att diskutera vilket stöd kommunen kan få. Har dessa diskussioner gett resultat?
Vi har ansträngt oss för att vara proaktiva och konstruktiva i den rådande situationen. Förutom att vi själva satt in stora resurser, främst på utbildningssidan, vände vi oss därför till regeringen med en hemställan där vi föreslog ett antal konkreta åtgärder som regeringen kunde stötta oss med. Vi ville inte bara skrika efter mer pengar. De stora posterna i denna hemställan var statligt stöd för utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser för att motverka nedgången i rese- och besöksnäringen men vi föreslog också en statligt stödd etablering av ett utvecklingscenter för forskning och utveckling av framtidens hållbara resande på eller i närheten av Arlanda. Vi blev väl mottagna av civilminister Lena Micko som verkade förstå vår belägenhet. Vi har dock inte sett några konkreta resultat från mötet än så länge.

Vilka insatser ser du som viktigast framöver för att hantera effekterna av pandemin för kommunerna?
Om det handlar om kommunala insatser är min bild att det vi behöver göra är att satsa på utbildning, framförallt kommunal vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildning (YH). Staten har ökat sin finansieringsgrad när det gäller komvux, men skulle kunna ta ett ytterligare större ansvar. Ett närmare samarbete med det lokala näringslivet tror jag kommer vara nyckeln långsiktigt för att få ut lågutbildade och personer långt från arbetsmarknaden i egen försörjning. Från statens sida behövs strukturreformer för att stärka svensk arbetsmarknad för efter krisen, till exempel ett bidragstak.

Finns det insatser som behöver göras på det regionala planet för att stärka arbetsmarknaden i länet?
Här kan nämnas olika typer av regionalt samordnade utbildningspaket för omställning då vi kommer se jobb försvinna för alltid på arbetsmarknaden efter krisen. Det är därför viktigt att säkerställa att de som förlorat jobbet pga pandemin kan ställa om för att ta sig ut på arbetsmarknaden igen och i egen försörjning