Samordnad individuell plan (SIP)

I Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen finns det inskrivet att en samordnad individuell plan (SIP) ska tas fram när någon har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården och insatserna behöver samordnas.

Bestämmelsen om en individuell plan innefattar alla kommun- och landstingsfinansierade verksamheter. Du som i din yrkesutövning inom socialtjänst och hälso- och sjukvård upptäcker behov av samordning av insatser ska initiera till SIP med den enskildes samtycke. Du har också en skyldighet att informera den enskilde om att SIP finns. Den enskilde och/eller en närstående kan också själv framföra önskemål om SIP.

Syftet med SIP är att identifiera vilka behov som finns, samordna insatserna mellan verksamheter, att den enskilde ska ha inflytande och få vara delaktig i planeringen och genomförandet av sin vård och omsorg samt att säkerställa att den enskilde får sina behov tillgodosedda. Den centrala frågan för den enskilde är ”Vad är viktigt för mig?”

I Stockholms län har stödmaterial för SIP tagits fram för både barn och vuxna inklusive äldre.

Ta del av regionens gemensamma SIP-material

Längre ner på sidan hittar du gemensamt stödmaterial för samordnad individuell plan. För barn och unga finns bland annat länsgemensam SIP-mall vid första möte, samt en mall för uppföljning och avvikelse. För vuxna inklusive äldre finns bland annat länsgemensam mall vid upprättande av SIP och en mall för sekretessmedgivande. Övriga dokument relaterat till SIP, så som mall för kallelse till SIP, samt checklista och vägledning för personal, hittar du under dokument och filer.

Mer om SIP

Sveriges Kommuner och Regioner har via sin webbsida Uppdrag psykisk hälsalänk till annan webbplats samlat information om SIP för både barn, vuxna och äldre. På hemsidan hittar du bland annat utbildningsfilmer, tolkning av lagstiftning, information om vilka som bör involveras i en SIP, SIP i samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, SIP i skolan och förskolan samt frågor och svar om SIP. Ta del av deras information kring SIP för barn, vuxna och äldre här.länk till annan webbplats

Information till enskild, anhörig och närstående

1177.selänk till annan webbplats finns information om SIP riktat till den
enskilde.

Mallar och blanketter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SIP - Kallelse.docx 39.5 kB 2019-12-17 14.29
SIP - checklista sip samordnad individuell plan personal.pdf 236.2 kB 2017-05-16 13.51
SIP mall - Barn och unga - första mötet - digital.dotx 153.1 kB 2019-03-22 13.41
SIP mall - Barn och unga - uppföljning - digital.dotx 153 kB 2019-03-22 13.41
SIP mall - Barn och unga - första mötet - pappersblankett.pdf 128.4 kB 2019-03-22 13.41
SIP mall - Barn och unga - uppföljning - pappersblankett.pdf 130.2 kB 2019-03-22 13.42
SIP mall - Vuxna och äldre.docx 45.5 kB 2019-12-17 14.29
SIP vuxna inklusive äldre Vägledning för personal.pdf 546.6 kB 2017-05-31 09.11
SIP vuxna inklusive äldre sekretessmedgivande vid samverkansmöte.docx 32.3 kB 2015-12-09 12.50

Aktuellt

 • Alla

  (9)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (9)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler