2020-06-03 | Nyhet

Covid-19 på särskilda boenden för äldre och hemtjänst

Storsthlm har på uppdrag av styrelsen tagit fram ett faktaunderlag som ger en lägesbild över nuläget, smittspridningen och förutsättningarna för det förebyggande av arbetet i Stockholms län.

I länets 26 kommuner finns 313 särskilda boenden, så kallade vård- och omsorgsboenden, för äldre. Där bor cirka 15.000 äldre personer med stort behov av stöd i sin vardag.

De tillhör riskgruppen som riskerar att drabbas svårt av covid-19, och stora ansträngningar görs därför för att skydda dem från smitta. Det finns också cirka 34.000 personer som har hemtjänst.

Det har hittills (2020-06-01) konstaterats covid-19 smitta på 235 av länets 313 särskilda boenden för äldre och 70 boenden för korttidsvård för äldre. Antalet äldre som konstaterats smittade är totalt 2.263 personer.

Läs faktaunderlaget om Covid-19 på särskilda boenden för äldre och hemtjänstPDF