Storsthlm samordnar den fortsatta utvecklingen av överenskommelsen mellan kommuner gällande betalningsansvar vid flytt till särskilt boende i annan kommun som ingår i överenskommelsen. På denna sida finns rutiner och kontakt till kommunerna, rutin för hur överenskommelsen ska användas samt förslag på individavtal och information till boende. 

Kontaktlista till kommuner och tillhörande rutindokument

Rutin för överenskommelse samt förslag på individavtal & information till brukare

Personalbild Hakan Wrammner
Håkan Wramner

Processledare

Visa cookie-information