Styrelse 2019-2022

Storsthlms styrelse 2019

Ledamöter

Ersättare

Presidium

Mats Gerdau
Ordförande (M), Nacka kommun

Anna-Lena Johansson
Första vice ordförande (L), Sollentuna kommun

Ebba Östlin
Andra vice ordförande (S), Botkyrka kommun

Arbetsutskott

Ledamöter

Ersättare