Styrelse 2019-2022

Storsthlms styrelse 2019

Ledamöter

Ersättare

Presidium

Mats Gerdau
Ordförande (M), Nacka kommun

Anna-Lena Johansson
Första vice ordförande (L), Sollentuna kommun

Ebba Östlin
Andra vice ordförande (S), Botkyrka kommun

Arbetsutskott

Ledamöter


 • Ebba Östlin
  Ledamot i arbetsutskottet (S), Botkyrka kommun, andra vice ordförande
  Kontaktuppgifter

 • Anna-Lena Johansson
  Ledamot i arbetsutskottet (L), Sollentuna kommun, första vice ordförande
  Kontaktuppgifter

 • Mats Gerdau
  Ledamot i arbetsutskottet (M), Nacka kommun, ordförande
  Kontaktuppgifter

 • Olle Burell
  Ledamot i arbetsutskottet (S), Stockholms stad
  Kontaktuppgifter

 • Anna König-Jerlmyr
  Ledamot i arbetsutskottet (M), Stockholms stad
  Kontaktuppgifter

Ersättare