Utredning ska se över vuxenutbildningens utveckling

27 februari 2023

Elof Hansjons, kommunalråd i Södertälje, håller på att utreda hur framtidens yrkesutbildning bättre kan anpassas efter de behov som kommer att finnas. Utredningen ska se över hur planeringen av yrkesvux kan bli mer långsiktig samt hur den kan anpassas till arbetsmarknadens och elevernas behov. 

Elof Hansjons är förutom kommunalråd (S) också utbildningsnämndens ordförande. Vilka erfarenheter har han användning för i utredningen?

Jag tar förstås med mig mina erfarenheter av att vara kommunalråd i en kommun med två riktiga storföretag, Astra Zeneca och Scania, och de otroliga behov de har av utbildad personal.

Han säger att han också tar med sig den erfarenhet som finns i Södertälje av att etablera personer som kommit till Sverige på svensk arbetsmarknad, både med de svårigheter som kan finnas och de möjligheter som kan finnas.

Det är viktigt att yrkesutbildningar och kompetensförsörjning också handlar om hur vi tar vara på kompetensen från människor som kommit till Sverige från andra länder.

I uppdraget ingår bland annat att analysera vilka åtgärder som behöver göras för få fler elever att nå målen med sin vuxenutbildning. Att ge elever förbättrad tillgång till stöd, möta målgruppens behov och bryta segregationen genom kvalitet och stöd i utbildningen.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2024.

Kategorier:
Visa cookie-information