Ny rapport om digitalt utanförskap

Rapport / 9 mars 2022

Digitalt Utanförskap Redigerad

Hur arbetar kommunerna i Stockholms län för att förhindra digitalt utanförskap? Vilka grupper berörs och hur arbetar man för att motverka att fler hamnar i utanförskap? Det är några frågor som behandlas i rapporten Digitalt utanförskap som släpps i dag.

Digitaliseringen är en faktor som radikalt håller på att förändra såväl samhället i stort som villkoren för kontakten mellan medborgare och samhället. Samtidigt kan inte, eller vill inte, alla medborgare ta del av samhällstjänster via digitala kanaler. Och när kommunerna satsar på digitalisering av sina tjänster uppstår en risk för bristande likvärdighet.

Vilka befinner sig i digitalt utanförskap?
En förstudie har undersökt hur Stockholms läns 26 kommuner arbetar för att förhindra digitalt utanförskap. I studien försöker reda ut vilka grupper av invånare som faktiskt befinner sig i ett digitalt utanförskap. Vi reder även ut hur kommunerna arbetar för att motverka att fler hamnar i digitalt utanförskap, samt komma med rekommendationer för hur man i framtiden kan arbeta med frågorna. Denna förstudie har bland annat inventerat kommunernas utmaningar, insatser och behov av kompetens för att möta medborgarna som befinner sig i ett digitalt utanförskap.

Förslag på insatser och projekt
Förstudien ger även förslag på insatser och projekt som kan genomföras i samverkan inom Stockholms län för att kommunerna ska minska målgruppens instabila ställning på arbetsmarknaden, deras etablering eller återinträde på arbetsmarknaden samt minska målgruppens ekonomiska utsatthet.

Läs rapporten här.

Alla presentationer från konferensen.

Mentisvaren digitalt utanförskap.

 

Personalbild David Norman
David Norman

Processledare

Visa cookie-information