Att skapa möten, energi och mervärden

Nyhet/press / 5 maj 2022

Johan von Sydow, förbundsdirektör Storsthlm

Johan von Sydow, förbundsdirektör Storsthlm

I efterdyningarna av pandemin kan vi se många förändringar i hur vi möts och samverkar på arbetsplatser. Många av oss har längtat efter att få träffas fysiskt igen medan andra har helt ställt om och vill helst fortsätta mötas digitalt. Att få till både kvalitativa och effektiva möten blir såklart en viktig uppgift för oss alla, inte minst för Storsthlm där en av våra huvuduppgifter är att vara en mötesplats.

Vilket sätt man än föredrar vill vi på Storsthlm följa utvecklingen och arbetar just nu med att anpassa vår förmåga att leda och genomföra möten i hybridformat. Vi ser också över hur vi kan anpassa Storsthlms lokaler och teknik för att vara en attraktiv mötesplats för våra medlemmar. Vi vill möjliggöra för fler och större möten och erbjuda en plats att sitta och arbeta en stund. Jag tror det skapar både möten, energi och mervärden för medlemmar och kansliets personal.

En viktig funktion för våra nätverk är att kunna dela med sig och erfarenhetsutbyta kring högaktuella frågor. Hur gör andra, kan vi hjälpas åt över kommungränserna eller behöver vi gemensamt söka dialog med statliga företrädare? Just nu är det Ukrainakrisen som är i fokus. De flesta kommuner har återigen fått ställa om och står inför stora utmaningar, där det viktigaste är ett tryggt och bra flyktingmottagande. För Storsthlm innebär det att vi lägger om viss planerad verksamhet såsom möten och förberedande arbete med strategiska inriktningen för den kommande mandatperioden. Men att kunna jobba med flera tidsperspektiv samtidigt är också en förutsättning för att kunna lyckas – att vara en självklar samverkansarena för kommunerna i Stockholms län.

Johan von Sydow
Förbundsdirektör Storsthlm

Relaterade artiklar

Visa cookie-information