Gymnasieantagningen Storsthlm

Gymnasieantagningen Storsthlm är en operativ enhet inom Storsthlm. Verksamheten startade 2007. I arbetet ingår att sköta antagningen till gymnasiet, att sköta driften av Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) och att informera dem som ska söka till gymnasiet.

Antagning till gymnasiet

Gymnasieantagningen har ett gemensamt antagningskansli för kommunerna i Stockholms län samt Håbo och Gnesta. Här samordnar man och utför antagningen av elever till gymnasie- och gymnasiesärskolorna i regionens kommuner.

Stora delar av arbetet utförs i samarbete med studie- och yrkesvägledare, kontaktpersoner och beslutsfattare för antagningsärenden i kommunerna och på de fristående gymnasieskolorna.

Tillgång till uppgifter och data i antagningssystemet utgör en plattform för kommunerna och de fristående huvudmännen för planering och uppföljning kring utbildningsutbud, sökandetryck och antagningsresultat på programnivå, huvudmannanivå och skolenhetsnivå, både enskilt och regionalt.

Nytt antagningssystem

Under hösten 2016 startade Gymnasieantagningen införandeprojektet gällande det nya antagningssystemet Indra, till gymnasieskolan. Arbetet för att utveckla och implementera det nya systemet sker i samverkan med Göteborgsregionen (GR) som tillsammans med Storsthlm äger systemet. Det nya antagningssystemet är i drift sedan 1 oktober 2019 och implementeras och används nu för första gången i skarp drift under antagningsåret 2020.

Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB)

Gymnasieantagningen ansvarar för driften och administrationen av Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) som implementerades i maj 2012. Databasen innehåller samtliga ungdomar mellan 16-19 år och uppgifter om de elever som går i gymnasie- och gymnasiesärskolan.

UEDB genererar ekonomiska underlag för utbetalning av interkommunala ersättningar och bidrag till fristående skolor från kommunerna. Kommunerna använder UEDB för planering och uppföljning då det går att följa elevernas placeringar och rörelser inom gymnasiet. UEDB är även ett verktyg för att fullgöra det kommunala aktivitetsansvaret då uppgifter om ungdomar som inte befinner sig i gymnasieutbildning eller har genomgått sådan finns uppgift om i databasen.

Information inför gymnasiet

Informationsaktiveter utförs samordnat till dem som ska söka till gymnasie- och gymnasiesärskolan. Informationen handlar om de utbildningar som erbjuds i form av nationella program vid gymnasieskolan, möjligheterna att få utbildning på introduktionsprogram, vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och utbildningar vid gymnasiesärskolan.

Kanaler och aktiviteter

 • Hemsidan www.gyantagningen.se länk till annan webbplatsger information om antagning, utbildningsutbud och program till gymnasie- och gymnasiesärskolan.
 • På hemsidan finns tjänsten ”Jämför gymnasieskolor” som innehåller information om samtliga gymnasieskolor i länet samt Gnesta och Håbo. Tjänsten innefattar även resultatet av den länsgemensamma elevenkäten kring trivsel, trygghet, lärande och inflytande. Tjänsten är ett verktyg för att jämföra gymnasieskolor.
 • Gymnasieantagningen arrangerar årligen Gymnasiemässan i samarbete med Stockholmsmässan. På Gymnasiemässan ska ungdomar som ska söka till gymnasiet samt deras föräldrar få information, få svar på sina frågor i mötet med representanter från samtliga gymnasieskolor samt med Gymnasieantagningen och studie- och yrkesvägledare på en samlad plats.

Aktuellt

 • Alla

  (16)

 • Press

  (8)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (8)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler