2020-04-19

Carina Lundberg Uudelepp: Vissa insatser blir extra viktiga att genomföra tillsammans

Uppdragsbild

Carina Lundberg Uudelepp är regiondirektör för Region Stockholm som ansvarar för hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken, och den regionala utvecklingen i Stockholms län. Vi ställde några frågor om samarbetet mellan kommunerna och Region Stockholm i såväl vardag som under pågående kris.

Varför är det viktigt med ett samarbete mellan Region Stockholm och kommunerna i länet?
Invånare, företagare och besökare i Stockholmsregionen känner inte alltid till om det är kommunernas eller regionens ansvarsområde. De vill bara att det ska fungera med allt från kollektivtrafik, bostäder, förskola till sjukvård. Så för att det ska bli så bra som möjligt för de som vi alla är till för, behöver vi samarbeta för att utveckla regionen på olika sätt.

Hur påverkas samarbetet av den pågående krisen?
Den pågående krisen sätter fingret på att vissa insatser blir extra viktiga att genomföra tillsammans. Dit hör, till exempel, omsorgen om äldre och andra utsatta riskgrupper, tillgången till personal i olika samhällsviktiga tjänster och därmed en sammanhängande fråga om förskola och skola samt fritidshem. Möjlighet att gemensamt på bästa sätt planera för "uppstarten" av återgången till det normala, blir också viktig.

Vilken är den största utmaningen som vi gemensamt måste hantera under den närmaste tiden?
Här och nu handlar det om att rädda liv och begränsning av smitta. Men, inom kort hoppas jag att det handlar om hur näringslivet ska komma på fötter, hur det som normalt fungerar i vårt samhälle igen rullar på som vanligt. Människor behöver jobb och en fungerande vardag. Offentlig sektor behöver skatteintäkter för att kunna leverera det som invånarna förväntar sig. Så, utmaningen vi har framför oss tillsammans kommer att vara att hitta de bästa regionala lösningarna för den återgången.