Digitalisering

Uppdrag 2019–2022

 • Driva initiativ där regional samverkan kan stödja kommunernas digitalisering.
 • Stärka utvecklingen av digital kompetens.
 • Stärka ledarskapet för digitalisering.
 • Verka för nödvändiga nationella strukturer och regionala ramverk för att få bättre utväxling av digitaliseringen i kommunsektorn.
 • Bidra till ökad utväxling av Inera.
 • Samverka för utveckling av IT-arkitektur.
 • Bidra till nationella lösningar för digitalisering och säkerställa att arbete som görs sektorsvis kommer till nytta för övriga verksamhetsområden och processer.
 • Driva regional samverkan för ökad publicering av öppna data på ett enhetligt sätt.
 • Sprida goda exempel och dela med oss av kloka lösningar och lärdomar mellan kommunerna.

Prioriterade frågor 2019

 • Tydliggöra struktur på mål och metoder för Inera:s värdeskapande för kommunerna.
 • Stötta kommunernas arbete med att utveckla och samarbeta kring ITarkitektur.
 • Driva metodutvecklingen för ökad publicering av öppna data (ÖDIS).
 • Samarbeta med de övriga strategiska nätverken kring digitaliseringen inom respektive fokusområde.

Deltagare

Andreas Dahlgren, Botkyrka kommun
Elisabeth Hammerman, Danderyds kommun
Kenneth Aspegårdh, Danderyds kommun
Maria Svenson, Ekerö kommun
Anna Berglund, Haninge kommun
Claes Enzell, Huddinge kommun
Åsa Otterbjörk. Järfälla kommun
Jenny Ångman, Järfälla kommun
Birgitta Berglund, Lidingö stad
Anna Gärdin, Nacka kommun
Bawar Akrawi, Norrtälje kommun
Kenneth Norberg, Nykvarns kommun
Per Österberg, Nynäshamns kommun
Raghid Makdesi, Salems kommun
Colin Lanflo, Sigtuna kommun
Maria Ericsson, Sollentuna kommun
Helen Holst, Solna stad
Stefan Carlson, Stockholms stad
Jens Lindh, Stockholms stad
Fredrik Härdén, Sundbybergs stad
Ulrika Nordqvist, Sundbybergs stad
Tony Mccarrick, Södertälje kommun
Antonios Arvanitidis, Tyresö kommun
Johannes Söderlund, Täby kommun
Johan Hedberg, Upplands-Bro kommun
Stig Fjeldheim, Upplands Väsby kommun
Andreas Forslund, Vallentuna kommun
Yvonne Persson, Vaxholms stad
Mona Ekesryd, Värmdö kommun
Stefan Nyberg, Österåkers kommun