Mötesplats 2023

Mötesplats Storsthlm

Den 23 mars 2023 är Mötesplats Storsthlm tillbaka! Fyrahundra ledande politiker och tjänstepersoner, en finansminister och en vinnare av stora journalistpriset. Allt på temat Gemensamma utmaningar - gemensamma möjligheter.

Anmäl dig här till Mötesplats 2023!

Den 23 mars 2023 är Mötesplats Storsthlm tillbaka!

I direkt anslutning till Storsthlms förbundsmöte bjuder vi in förtroendevalda och tjänstepersoner i våra 26 medlemskommuner till en välfylld eftermiddag på temat​ "Gemensamma utmaningar – gemensamma möjligheter". 

Kommunerna i Stockholms län har, liksom andra aktörer i länet och i omvärlden, många utmaningar. I ett alltmer ansträngt ekonomiskt läge, med svårigheter att hitta personal med rätt kompetens, stora investeringsbehov i infrastrukturen och ökande krav på vård och omsorg så behöver vi varandra. Vad av detta är gemensamma utmaningar och hur kan vi hjälpas åt att hitta våra matchande gemensamma möjligheter? Målet med Mötesplats 2023 är att erbjuda en plats för erfarenhetsutbyte, nätverkande och att stärka samverkan mellan Stockholms kommuner och deras samarbetsaktörer. Förhoppningen är att vi efter den här dagen kan se våra gemensamma utmaningar och gemensamma möjligheter mycket klarare.

Förhoppningen är att vi efter den här dagen kan se våra gemensamma utmaningar och gemensamma möjligheter mycket klarare.

- Johan von Sydow, förbundsdirektör Storsthlm

Välfylld eftermiddag

Vi har en fullspäckad eftermiddag planerad, här är några hållpunkter: 

  • Finansminister Elisabeth Svantesson om regeringens syn på det ekonomiska läget och Stockholmsregionen.
  • Folke Rydén, välkänd journalist, filmare och vinnare av Stora Journalistpriset, levererar en spaning om våra samhällsutmaningar.
  • Ledande politiker och tjänstepersoner från länets kommuner och andra aktörer möts i i högaktuella panelsamtal.
  • Fördjupningsteman som gemensam gymnasieregion, god och nära vård, infrastruktur och digitalisering.
  • Avslutande mingel och nätverkande.

Moderator Catrin Ditz lotsar oss genom eftermiddagen. 

Agendan uppdateras löpande.

Välkommen till en spännande eftermiddag med gemensamma samtal och parallella seminarier på högaktuella teman.

Förbundsmötet

På förmiddagen hålls förbundsmötet där Storsthlms nya styrelse väljs och strategisk inriktning beslutas för kommande mandatperiod. Är du intresserad av att delta på förbundsmötet som åhörare från klockan 10.00 kryssar du för det i anmälan till Mötesplats. Alla politiska ombud och ersättare går kostnadsfritt på Mötesplats. Observera att valda politiska ombud och ersättare får en separat inbjudan till Mötesplats som skickas ut i januari.

Här kan du läsa mer om Förbundsmötet.

Tid och plats

Datum: 23 mars 2023

Tid: klockan 13.00 - 17.00. Lunch serveras från klockan 12.00. Mingel från klockan 17.00.

Plats: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2

Kontakt

Personalbild Catrin Ditz
Catrin Ditz

Processledare

Personalbild Joel Andersson
Joel Andersson

Uppdragssekreterare

Visa cookie-information