Alla talare uppdaterad

Program

Nu är programmet uppdaterat med massor av nya spännande seminarier och talare ! Observera att vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Program 23 mars 2023 

12.00-13.00: Lunch och registrering

13.00-14.00: Stora scen, Mässhallen

Stockholmsregionen som tillväxtmotor – tar vi den för given?

Stockholmsregionen har länge varit hela Sveriges tillväxtmotor. Här bor en fjärdedel av befolkningen och ekonomin utgör en tredjedel av BNP. Både näringsliv och infrastruktur skapar förutsättningar för hela landets välstånd. Men kan vi ta rollen som tillväxtmotor för given? Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut? Vad behöver Sverige nu? Vad behöver Stockholmsregionen?

Moderator: Catrin Ditz, Storsthlm
Medverkande: Elisabeth Svantesson (M), finansminister, Aida Hadžialić (S), finansregionråd Region Stockholm, Mats Gerdau (M), förbundsordförande Storsthlm, Karin Wanngård (S), finansborgarråd Stockholms stad, Erik Andersson, kommunstyrelsens ordförande Täby kommun, Anna Kinberg Batra, landshövding Stockholms län, Emma Lennartsson, regiondirektör Region Stockholm, Johan von Sydow, förbundsdirektör Storsthlm, Fredrik Jurdell, stadsdirektör Stockholms stad.

14.00-14.15: Paus och förflyttning

14.15-15.15: Fyra parallella seminarier

1) God och nära vård och omsorg – tar vår styrning oss dit

Vi är enade om vart vi vill – mot en god, sömlös och personcentrerad vård. Vi vet att det är avgörande att genomföra förändringar för att klara länets utmaningar. Men det finns olika idéer om vilken styrning som krävs för att ta oss dit. Hur skapar vi goda förutsättningar i vårt län för omställningen till en sömlös vård och omsorg? Vilken betydelse har egentligen styrningen för hur vården i slutändan blir?

Lokal: Fogelström
Moderator: Anna Nergårdh, tidigare utredare god och nära vård.
Medverkande: Anna Krohwinkel, forskningschef Leading Health Care, Anna-Lena Johansson, kommunalråd Sollentuna, ledamot i VIS politiska styrgrupp (VIS står för Vård i Samverkan), Christine Lorne (C), primärvårdsregionråd Region Stockholm och ledamot i VIS, Vård i samverkan, Vesna Jovic, kommundirektör Järfälla och med i strategigruppen för god och nära vård och omsorg, Patric Rylander, äldredirektör Stockholms stad, Kjell Broström, ordförande i NSPH i Stockholms län. 

2) Digitalisering och AI – hur ser skolornas framtida utmaningar och möjligheter ut?

Arbetsmarknadens behov av kunskap och arbetskraft ska få större betydelse för gymnasieskolan. Beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund ska vara utgångspunkter för lärarutbildning och planering, genomförande och utvärdering av skolans verksamhet. Samtidigt förändras synen på kunskap och bildning snabbt. Digitalisering och artificiell intelligens testar gränserna och utmanar traditionella undervisningsmetoder, utvärderingsförfaranden och prov. Vilka förändringar står vi inför? Hur kan vi öka förutsättningarna för det livslånga lärandet och förbereda våra unga med rätt kompetenser in i framtiden?

Lokal: Mässhallen
Moderator: Karin Soffiantini Yildiz, verksamhetschef Gymnasieregionen Storsthlm
Medverkande: Erik Winerö, gymnasielärare i svenska och religion och doktorand i tillämpad IT mot utbildningsvetenskap, panelsamtal med Anders J Persson, akademisk ledare för lärarutbildningen på Södertörns Högskola, Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket, Frida Plyhm Forshell, gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör Huddinge kommun, Daniel Broman, stadsdirektör Lidingö stad.

3) Morgondagens transportsystem – hur skapar vi en hållbar, robust och tillgänglig infrastruktur?

Transportsystemen har stor inverkan på människors dagliga liv, näringslivets utveckling och hur Stockholmsregionen utvecklas framöver. För att skapa tillgängliga och robusta transportsystem krävs utvecklat samarbete mellan många aktörer på kommunal, regional och statlig nivå. Hur ser trenderna och förutsättningarna ut? Hur ska satsningar prioriteras och finansieras?

Lokal: Riddarsalen
Moderator:Per Ankersjö
Medverkande: Michaela Fletcher, kommunstyrelsens ordförande Österåkers kommun, Jan Valeskog, Stadsbyggnads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad, Peter Siljerud, trendspanare och framtidsforskare på Futurewise, Maria Bratt Börjesson, professor VTI och Linköpings Universitet, Victor Kilén, stadsdirektör Nacka kommun, Birgitta Pettersson , kommundirektör Sigtuna kommun, Åsa Engwall, samhällsbyggnadschef Upplands Väsby kommun, Anton Västberg, utvecklingsdirektör Region Stockholm.

4) Kommunernas digitalisering – vem har egentligen makten?   

Alltmer tyder på att digitaliseringstakten i Sverige inte är tillräckligt snabb för att klara kommunernas framtida utmaningar. Men vem styr egentligen över digitaliseringen? Har kommunerna makten och resurserna att styra sin digitalisering eller behöver vi hitta nya former för samverkan mellan kommuner, regioner och myndigheter för att möta framtidens behov?

Lokal: Galleriet
Moderator: Anders Carlsson, Storsthlm
Medverkande: Patrik Sundström, Chief Digital Officer (CDO) SKR, Per Törnvall, kommundirektör Sollentuna kommun och med i strategigruppen för digitalisering, Andi Kravljaca, framtidsstrateg Huddinge kommun, Maria Laxvik, IT-direktör, Stockholms stad. Christer Lindberg, ekonomichef Solna stad, Maria Svenson, utvecklingschef Ekerö kommun, Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum. 

15.15-15.45: Paus och fika, Mässtorget

15.45-17.00: Stora scen, Mässhallen

Rapporter från de parallella seminarierna 

Fyra reportrar berättar om vilka gemensamma utmaningar och möjligheter hittades i de parallella seminarierna.

Moderator: Catrin Ditz, Storsthlm
Medverkande: Camilla Broo, kommundirektör Huddinge kommun, Kent Henningson, bildningsdirektör Danderyds kommun, Per Ankersjö, moderator, Maria Svenson, utvecklingschef Ekerö kommun.

Stockholmsregionen i omvärldens ögon - hur ser sambanden mellan demokrati, media och samhällsutveckling ut?

Folke Rydén, välkänd journalist och filmare, vinnare av Stora Journalistpriset ger oss en blick på vår omvärld och våra samhällsutmaningar. Hur ser sambanden mellan demokrati, media och samhällsutveckling ut? Hur ser omvärlden på Stockholmsregionen och hur ser vi på oss själva?

Moderator: Catrin Ditz, Storsthlm
Medverkande: Folke Rydén, journalist, Birgitta Pettersson, kommundirektör Sigtuna, Johan Lindberg, kommundirektör Danderyds kommun, Frida Nilsson, stadsdirektör Sundbyberg stad, Cynthia Runefjärd, kommundirektör Tyresö kommun. 

Stockholmsregionens utmaningar och möjligheter – vad händer nu?

Kommunerna i Stockholms län har många gemensamma utmaningar. Vi har också många möjligheter att ta oss an dessa tillsammans. Ett strategiskt samtal med Storsthlms nya presidium om hur vi driver samverkan framåt.

Moderator: Catrin Ditz

Medverkande: Mats Gerdau (M), förbundsordförande Storsthlm, , Anna-Lena Johansson (L) förste vice ordförande, Peter Schilling (S), andra vice ordförande.

17.00: Mässhallen

Mingel med möjlighet att nätverka med kollegor och samarbetspartners.

Visa cookie-information