Mötesplats Storsthlm

Den 23 mars 2023 är Mötesplats Storsthlm tillbaka! Fyrahundra ledande politiker och tjänstepersoner, en finansminister och en vinnare av stora journalistpriset. Allt på temat Gemensamma utmaningar - gemensamma möjligheter.

Den 23 mars 2023 är Mötesplats Storsthlm tillbaka!

I direkt anslutning till Storsthlms förbundsmöte bjuder vi in förtroendevalda och tjänstepersoner i våra 26 medlemskommuner till en välfylld eftermiddag på temat​ "Gemensamma utmaningar – gemensamma möjligheter". 

Stockholmskommunerna står inför många gemensamma utmaningar. Ett alltmer ansträngt ekonomiskt läge, svårigheter att hitta personal med rätt kompetens, stora investeringar i infrastrukturen och en ökande befolkning som ställer allt högre krav på vård och omsorg. Målet med Mötesplats 2023 är att erbjuda en plats för erfarenhetsutbyte, nätverkande och att stärka samverkan mellan Stockholms kommuner och deras samarbetsaktörer. Förhoppningen är att vi efter den här dagen kan se våra gemensamma utmaningar och gemensamma möjligheter mycket klarare.

Välfylld eftermiddag

Vi har en fullspäckad eftermiddag planerad, här är några hållpunkter: 

  • Finansminister Elisabeth Svantesson om regeringens syn på det ekonomiska läget och Stockholmsregionen​.
  • Folke Rydén, välkänd journalist och filmare, vinnare av Stora Journalistpriset, bjuder på en omvärldsspaning om våra samhällsutmaningar​.
  • Ledande politiker och tjänstepersoner från länets kommuner och andra aktörer​.
  • Fördjupningsteman som gemensam gymnasieregion, god och nära vård, infrastruktur och digitalisering.
  • Avslutande mingel och nätverkande.

​Moderator Catrin Ditz, lotsar oss genom eftermiddagen.​

Agendan uppdateras löpande.

Välkommen till en spännande eftermiddag med gemensamma föreläsningar och parallella seminarier med högaktuella teman. 

Förbundsmötet

På förmiddagen hålls förbundsmötet där Storsthlms nya styrelse och strategisk inriktning väljs för kommande mandatperiod. Är du intresserad av att delta på förbundsmöte Storsthlm som åhörare från klockan 10.00 kryssar du för det i anmälan till Mötesplats Storsthlm. Alla politiska ombud går gratis på Mötesplats.

Här kan du läsa mer om Förbundsmötet.

Tid och plats

Datum: 23 mars 2023

Tid: klockan 13.00 - 17.00. Lunch serveras från klockan 12.00. Mingel från klockan 17.00.

Plats: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2

Kontakta oss
Personalbild Catrin Ditz
Catrin Ditz

Processledare


Personalbild Joel Andersson
Joel Andersson

Uppdragssekreterare


Visa cookie-information