Dokument

Verksamheter inom kommun som kan ge stöd under helgdagar (LUS)
Förteckning över verksamheter inom kommun som kan ge stöd till patienter efter utskrivning från slutenvård under helgdagar (LUS).
Kontaktlista - faxnummer till kommuner (LUS)
Faxnummer till kommuner för ny inskrivningsprocess.
Gymnasiebehovet 2023
Gymnasiebehovsrapporten följer elevernas sökmönster in i gymnasieskolan, vad som händer under gymnasietiden samt hur det går för eleverna
Kommunernas digitalisering - Patrik Sundström, Chief Digital Officer (CDO) SKR
AI och skolan - Erik Winerö
God och nära vård- tar vår styrning oss dit?
Strategisk inriktning 2023-2026
Strategisk inriktning för Storsthlm 2023-2026
Samtliga kommuners egna priser för IM och SÄR 2023
Samtliga kommuners egna priser för IM och SÄR 2023
Agenda 2023-01-26 Strategiskt nätverk för digitalisering
Agenda 2023-01-25 Strategiskt nätverk för arbetsmarknad & tillväxt
Visa cookie-information