Dokument

Huvudöverenskommelse om samverkan kring hälsa, vård och omsorg
Storsthlm och Region Stockholm har tagit fram en huvudöverenskommelse om samverkan om hälsa, vård och omsorg i Stockholms län. En övergripande överenskommelse behövs för att främja samverkan och skapa förutsättningar för att alla parter ska kunna erb…
Länsövergripande samverkan kring hälsa vård och omsorg - riktlinje
Denna länsövergripande riktlinje för samverkan mellan regionen beskriver organisation och processer för samverkan på tjänstemannanivå mellan kommunerna och regionen kring HÖK.
Mall för samverkansbrister (avvikelser) - BUS (ifyllbar word)
Prisuppräkning för Sfx-utbildning 2023
Test 123
test
Värdekedjor för grön vätgas i Stockholms län - förstudie
Energikontoret Storsthlm beviljades våren 2021 medel från Tillväxtverket för en förstudie om värdekedjor för grön vätgas. Arbetet har pågått från april till december under 2021och har bedrivits i nära samverkan med de aktörer som kan komma att ingå i…
2022-06-17 Agenda strategiskt nätverk socialtjänst
Verksamheter inom kommun som kan ge stöd under helgdagar (LUS)
Förteckning över verksamheter inom kommun som kan ge stöd till patienter efter utskrivning från slutenvård under helgdagar (LUS).
Kontaktlista - faxnummer till kommuner (LUS)
Faxnummer till kommuner för ny inskrivningsprocess.
2022-06-16 Agenda strategiskt nätverk HR
Visa cookie-information