Dokument

Presentationer från Miljö-och samhällsbyggnadsdagen 2024
Presentationer från Miljö-och samhällsbyggnadsdagen 2024
Prislista gymnasieskolan 2024
Uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2024.
Överenskommelse energi- och klimatrådgivningen
Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län för samverkan kring den kommunala energi- och klimatrådgivningen, som erbjuder kostnadsfri rådgivning till privatpersoner, företag och organisationer.
Samtliga kommuners egna priser för IM och anpassad gymnasieskola 2024
Samtliga kommuners egna priser för IM och anpassad gymnasieskola 2024
Bilaga - Priser gymnasieskolan 2024 bestämda av Skolverket med flera
Handlingsplan för god och nära vård och omsorg i Stockholms län 2024–2030
Handlingsplanen för god och nära vård och omsorg 2024–2030 anger riktningen de närmaste sju åren, för att nå målet om en god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg samt förbättrad hälsa hos befolkningen. Handlingsplanen utgår från huvudöverensko…
Verksamheter inom kommun som kan ge stöd under helgdagar (LUS)
Förteckning över verksamheter inom kommun som kan ge stöd till patienter efter utskrivning från slutenvård under helgdagar (LUS).
Kontaktlista - faxnummer till kommuner (LUS)
Faxnummer till kommuner för ny inskrivningsprocess.
Verksamhetsplan och budget 2024
Verksamhetsplan och budget 2024
Slutrapport Omställning Sthlm 2023
Visa cookie-information