Nu är årets gymnasiebehovsrapport här!

Gemensam gymnasieregion / 4 maj 2023

Astai14064

Nu har Storsthlm släppt den nionde upplagan av Gymnasiebehovsrapporten. I årets rapport märks bland annat att ekonomiprogrammet blivit det största programmet och att det finns många lediga platser på yrkesutbildningarna.

Rapporten ger en samlad bild av hur många elever i Stockholmsregionen som börjar gymnasiet, hur de rör sig under utbildningstiden och hur många som tar examen.

– Det är viktigt för den gemensamma gymnasieregionen att vi har ett samlat faktaunderlag att utgå ifrån i planering och dimensionering av gymnasial utbildning i och med de utökande lagkraven, säger Johan von Sydow, förbundsdirektör Storsthlm.

Den nya lagstiftningen innebär bland annat att arbetsmarknadens behov ska vägas in när kommunerna fattar beslut om utbildningsutbudet, inte enbart elevernas önskemål.

Ökade elevkullar och vakanta platser

En av utmaningarna för Stockholmsregionen rör hur vi ska möta de ökade elevkullarna och vilka insatser som krävs för att fler ska klara gymnasieskolan. I dagsläget har vi fler än 3 000 vakanta platser trots att antalet elever fortsätter att öka.  

Johan von Sydow tycker att det är viktigt att se de skiftande behoven hos kommunerna:

– Vi behöver också uppmärksamma skillnaderna. Även om vi har en gemensam gymnasieregion där kommunerna står inför många gemensamma utmaningar finns det också sådant som markant skiljer sig åt i vissa fall.

Underlag för analys

Syftet med rapporten är att ge beslutsfattare på flera nivåer, både politiker och tjänstepersoner ett kunskapsunderlag om gymnasieskolans nuläge och möjliga utveckling i Stockholmsregionen. Flera uppgifter går att följa över tid och hjälper till att skapa underlag för analys.

Länk till rapporten

 

Visa cookie-information