Slutantagning till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2021

1 juli 2021

Den första juli presenterades slutantagningen till gymnasie- och gymnasiesärskolan i Stockholms län inklusive Håbo kommun som ingår i den gemensamma gymnasieregionen. Här hittar du en sammanfattning av statistiken jämfört med föregående år.

Gymnasieskolans nationella program

Sökande och platser

Totalt sökte 28 197 ungdomar ett nationellt program inom samverkansområdet i första hand inför den slutliga antagningen 2021, vilket är samma antal som vid motsvarande tid 2020.

Av alla förstahandssökande till de nationella programmen är 98 procent folkbokförda inom samverkansområdet. Det finns 26 084 behöriga förstahandssökande till de nationella programmen i länet inklusive Håbo som ingår i den gemensamma gymnasieregionen. Av dessa sökte 21 513 (82 procent) högskoleförberedande program medan 4 571 (18 procent) sökte yrkesprogram.

Det finns dessutom 2 113 obehöriga förstahandssökande till de nationella programmen.

Av de behöriga som sökt högskoleförberedande program i första hand så sökte 57 procent en kommunal skola och 43 procent en fristående skola.

Av de behöriga som sökt yrkesprogram i första hand så sökte 43 procent en kommunal skola och 57 procent en fristående skola.

I juni fanns 400 sökande som var folkbokförda i Storsthlm och som i första hand sökt ett nationellt program utanför samverkansområdet.

Antagna

Vid den slutliga antagningen blev totalt 26 353 ungdomar antagna till nationellt program vid gymnasieskolorna i Storsthlm. Av dessa är 21 055 (80 procent) antagna till högskoleförberedande program och 5 298 (20 procent) till yrkesprogram.

Jämfört med den slutliga antagningen 2020 så är det en ökning med 223 antagna. I juli 2020 var 79 procent antagna till högskoleförberedande program och 21 procent till yrkesprogram.

Jämfört med juli 2020 så är 361 fler antagna till högskoleförberedande program i år. Den största ökningen har ekonomiprogrammet med 333 fler antagna. Störst minskning finns på naturvetenskapsprogrammet med 73 färre antagna.

Till yrkesprogrammen finns 138 färre slutligt antagna i år jämfört med 2020. Tre yrkesprogram har fler antagna i år, nämligen vård- och omsorgsprogrammet med 83 fler antagna, naturbruksprogrammet med 45 fler samt restaurang- och livsmedelsprogrammet med 33 fler. De yrkesprogram som minskat mest är barn- och fritidsprogrammet med 73 färre antagna och el- och energiprogrammet med 69 färre antagna.

Av de slutligt antagna till nationella program i år är totalt 66 procent antagna på sitt förstahandsval, det vill säga till såväl program och eventuell inriktning och profil som skola enligt första valraden i ansökan. Det är samma andel som 2020.

Av de antagna till högskoleförberedande program är 65 procent antagna på förstahandsvalet, 69 procent av de antagna till kommunala skolor och 59 procent av de antagna till fristående skolor.

Av de antagna till yrkesprogram är 70 procent antagna på förstahandsvalet, 71 procent av de antagna till kommunala skolor och 70 procent av de antagna till fristående skolor.

Ej antagna

Det finns 670 behöriga sökande till nationella program inom Storsthlm som ännu inte är antagna till något val. Av dessa är 599 folkbokförda inom samverkansområdet.

Det finns dessutom drygt 1 300 obehöriga sökande som är folkbokförda inom samverkansområdet och som ännu inte fått plats på något introduktionsprogram.

Slutantagningen 2021

  • Av dem som i första hand sökt ett högskoleförberedande program är 4 procent obehöriga vilket är samma andel som i juni 2020.
  • Av dem som i första hand sökt ett yrkesprogram är 20 procent obehöriga, vi…
Läs mer
Kategorier:

Du kanske också är intresserad av:

Visa cookie-information