Regional dialog – gemensam gymnasieregion

Gemensam gymnasieregion, Nyhet/press / 26 maj 2021

I maj höll Storsthlm en regional dialog om den gemensamma gymnasieregionen där bland annat gymnasiebehovsrapporten för 2021 presenterades. Under dialogen låg fokus bland annat på kommunernas klusterarbete, något man även kan läsa mer om i rapporten.

Samverkansavtalet och den gemensamma gymnasieregionen innebär att eleverna i Stockholm och Håbo kan röra sig fritt över kommungränserna. Till stor del sammanfaller elevernas val av skola med kollektivtrafikens utsträckning, det vill säga möjligheten att kunna ta sig smidigt mellan hem och skola, men sökmönstret präglas också av olika skolors attraktivitet.

Det har resulterat i att vissa skolor har tvingats att lägga ned på grund av för lågt sökunderlag medan andra har flera sökande per plats. Det här tillsammans med det faktum att antalet ungdomar i gymnasieåldern förväntas öka med 14 000 elever till 2031 gör att kommunerna har mycket att vinna på ett fördjupat samarbete.

Under våren 2019 tog den politiska styrgruppen för gymnasieregionen beslut om att Storsthlm ska fortsätta arbetet med att stödja en gemensam planering för gymnasieskolans utveckling, i form av kluster sammansatta av kommuner utifrån elevernas pendlingsmönster.

Under dialogen berättade Carina Karlsson från Järfälla kommun som ingår i ett kluster med Sollentuna, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Sigtuna och Håbo om Järfällas utmaningar med att behålla eleverna i kommunen och deras planerade lösningar. Järfälla är en expansiv kommun men under de senaste åren har allt fler elever som sökt högskoleförberedande program sökt sig in till stan.

År 2022 invigs BAS Barkaby, ett nav för utbildning, näringsliv, kultur och service.

- Samverkan mellan aktörerna i huset är stommen i projektet. Det här ska bli en attraktiv mötesplats för att locka både företagare och elever. Kommunen vill att ungdomarna stannar kvar i Järfälla, det är bra för både närområdet och kommunen, sa Carina.

Maria Assarsson från Täby kommun berättade i stället om det omvända problemet, om hur man som kluster kan samarbeta för att stötta kommuner med hög efterfrågan. I kluster Nordost, där Täby, Danderyd, Vallentuna, Waxholm och Norrtälje ingår stannar 88 procent av eleverna i kommunerna kvar i klustret och det är framför allt Täby och Danderyd som lockar.

Ett behov som man identifierade var en utvecklad dialog och samplanering avseende programutbud och platstillgång inom klustret. Ett annat steg för att utöka platstillgången var att bjuda in till ett dialogmöte med fristående huvudmän inom klustret.

- Det vi kunde konstatera var att de fristående skolor som fanns i klustret var positiva till att utöka platstillgången på både befintliga program och ansöka om att starta nya program som saknades i klustret. Politiken i bland annat Täby engagerade sig i frågan vilket ledde till att vi uppmärksammade vikten av dialog kring kommuners yttranden i nyetableringar, sa Maria.

Här kan du ladda ned Gymnasiebehovsrapporten 2021 och läsa mer om klusterarbetet.

Du kanske också är intresserad av:

Personalbild Karin Soffiantini Yildiz
Karin Soffiantini-Yildiz

Verksamhetschef Gymnasieregionen

Visa cookie-information