Ny strategisk inriktning för Storsthlm

24 mars 2023

Beskomslag Strategisk Inriktning 2023 2026

Under 2023–2026 prioriterar Storsthlm fyra samverkansområden: gemensam gymnasieregion, infrastruktur, god och nära vård samt digitalisering. Dessa presenteras närmare i vår nya strategiska inriktning.

Storsthlm har en lång rad uppdrag inom utbildning, arbetsmarknad, social välfärd, hälsa, samhällsbyggnad, energi, klimat och miljö. Det är viktigt för oss att prioritera, och inför varje verksamhetsår görs en översyn av uppdragen. För att rikta energi, kraft och resurser för vår samverkan genom Storsthlm har fyra samverkansområden prioriterats som särskilt angelägna under mandatperioden.

– Den nya strategiska inriktningen är tydlig och fokuserad. Den pekar på fyra områden där nyttan av samverkan är som allra störst och där vi tillsammans ska förflytta oss, säger Johan von Sydow, förbundsdirektör Storsthlm.

Läs mer om samverkansområdena i vår nya strategiska inriktning.

Kategorier: Storsthlm
Visa cookie-information