Välkommen till vår nya webbplats

Nyhet/press / 9 juni 2021

Som grund för webbplatsen ligger en förstudie som genomfördes våren 2020. Vi intervjuade politiker, tjänstepersoner och olika samarbetspartners för att ta reda på vilka behov våra målgrupper har av vår webbplats.  

Vi har gjort en del förändringar och nyckelorden har varit tillgänglighet, transparens och överskådlighet. Bland annat har varje fokusområde en sida där allting kopplat till området samlas; överenskommelser, nyheter, kalenderhändelser. Här visas också inom vilka nätverk och forum vi arbetar inom området.

I funktionsmenyn högst upp på sidan samlar vi allt kopplat till Storsthlm som organisation, våra nätverk, forum, tjänstemannastyrgrupper och arbetsgrupper. Där finns även allt kopplat till vår politiska styrning, politiska styrgrupper och politisk representation.

Förhoppningen är att du som användare enklare ska kunna hitta det du söker på ett mer tillgängligt sätt.

Har du synpunkter eller frågor om vår nya webbplats är du välkommen att kontakta oss på kommunikation@storsthlm.se

Personalbild Helen Ala-Kojola
Helen Ala-Kojola

Kommunikationschef

Visa cookie-information