Johan von Sydow ny förbundsdirektör för Storsthlm

Nyhet/press / 12 maj 2021

Johan von Sydow

Johan von Sydow tillträder som förbundsdirektör den 1 september.

Johan von Sydow, idag länsöverdirektör i Stockholm, blir ny förbundsdirektör för kommunernas samverkansorganisation Storsthlm från och med den 1 september.

– Vi är väldigt glada att välkomna Johan von Sydow till ett av offentlig sektors viktigaste uppdrag i länet, säger Mats Gerdau (M), förbundsordförande för Storsthlm. Med sin gedigna erfarenhet är han en stark relationsbyggare, som har förmågan att hitta möjliga vägar, gemensamma nämnare och samförståndslösningar för att utveckla Stockholmsregionen framåt.

Johan von Sydow kommer närmast från länsstyrelsen Stockholm där han har varit länsöverdirektör i tre år. Dessförinnan arbetade han på Regeringskansliet under många år.

– Det kontaktnät och den erfarenhet som Johan har i bagaget, bland annat från finansdepartementet och länsstyrelsen, kommer att vara väldigt värdefulla för att Storsthlm ska bli en tydligare röst för regionen de kommande åren, något som blir än viktigare för att möta utmaningarna post pandemin, säger Ebba Östlin (S), andra vice ordförande i Storsthlm.

Storsthlm är ett förbund som styrs av länets 26 kommuner, med uppgiften att driva gemensam utveckling och samverkan. Det kan till exempel handla om mellankommunala frågor såsom en gemensam gymnasieregion, överenskommelser mellan kommunerna och Region Stockholm eller samarbeten med Arbetsförmedlingen och andra myndigheter.

– Jag ser fram emot att arbeta mer direkt med kommunerna i länet, säger Johan von Sydow. I min nuvarande roll har jag sett betydelsen av kommunal och regional samverkan för att få ihop samhället och att möta utmaningarna tillsammans. Det finns en väldig kraft i kommunerna, där vi genom etablerade samverkansstrukturer kan göra stor skillnad och jobba smartare ihop. Det ska bli väldigt spännande att tillsammans med alla kommuner fortsätta att utveckla Stockholmsregionen.

Visa cookie-information