Workshop kring kartläggning av socialtjänstens insatser

Kunskapsutveckling / 19 juni 2023

Workshop kring kartläggning av socialtjänstens insatser

En förmiddag i maj samlades bland annat socialchefer, verksamhetschefer, utvecklare, strateger, utredare och sakkunniga från 22 av 26 av länets kommuner och chefer och medarbetare från länets FoU:er, i en workshop kring Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kartläggning av socialtjänstens insatser.

Bakgrunden till kartläggningen är slutbetänkandet ”Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag”. En ny socialtjänstlag skulle innebära en omställning av socialtjänstens organisering, arbetssätt och metoder. För att få en tydligare bild av hur socialtjänstens insatsutbud ser ut idag skickades en enkät ut till samtliga kommuner som blev klar sommaren 2022.

Syftet med kartläggningen har varit att ta fram ett kunskapsunderlag kring insatser inom ramen för socialtjänstens område att utgå från vid utvecklingen av en mer kunskapsbaserad socialtjänst och använda materialet för att stötta kommunerna i omställningen av socialtjänstens verksamheter: lokalt, regionalt och nationellt. SKR deltar på alla workshops som genomförs genom de regionala samverkans- och stödstrukturerna, RSS, i landet. Med på Stockholms läns workshop var Anna Thomsson, handläggare från SKR, som berättade mer om arbetet med kartläggningen, lyssnade in vårt läns behov och samtalade om vad SKR kan stödja med i en omställning.

Mer information om kartläggningen finns här: Kartläggning av socialtjänstens insatser | SKR

Stöd till kommunerna

Syftet med workshopen var att erbjuda stöd till våra medlemskommuner att lära känna materialet och navigera i det samt att det ska få spridning och användas. Syftet var också att utifrån kartläggningen mötas kring nulägesbilden av vilka insatser som erbjuds idag och att utifrån detta ha en dialog, utbyta erfarenheter och knyta kontakter.

Utbyta erfarenheter och knyta kontakter

Under förmiddagen delade också Catrine Ahlman och Lisa Gagnerud från Stockholms stad med sig om deras förberedande arbete inför ny socialtjänstlag och om deras fokus på användare av insatser och vikten av aktiv involvering, delaktighet, i framtida arbete.

Deltagarna delades in i grupper efter verksamhetsområdet; barn och unga, funktionshinder, missbruk och beroende, socialpsykiatri, våld i nära relationer och äldre. De fick bland annat diskutera utbud av insatser och önskeläge vilka insatser de vill erbjuda som de inte gör i dagsläget, vilka insatser de vill ge utan biståndsbeslut och vilka insatser de vill erbjuda digitalt. Som vanligt när mycket kompetens samlas i ett rum blev det engagerade och viktiga dialoger.

Malin Carlson, samordnare av regionala samverkans- och stödstrukturen, RSS, Storsthlm samarbetade med Josefin Castillo och Marie Nyström från Haninge kommun, Jenny Norling, Catrine Ahlman och Lisa Gagnerud från Stockholms stad med innehållet för dagen.

– Nästa steg blir att tillsammans med kommunerna i länet undersöka om fler stödjande dialoger som utgår från kartläggningen skulle vara till nytta, säger Malin Carlson.

Personalbild Malin Carlson
Malin Carlson

Processledare

Visa cookie-information