Artiklar

none
25 mars 2024 Framtidens socialtjänst: Dialoger för hållbar omställning och samverkan

Under februari och mars har Storsthlm tillsammans med Haninge kommun arrangerat en serie dialoger med fokus på den omställning som krävs för att skapa en hållbar socialtjänst.

none
19 juni 2023 Workshop kring kartläggning av socialtjänstens insatser

En förmiddag i maj samlades bland annat socialchefer, verksamhetschefer, utvecklare, strateger, utredare och sakkunniga från 22 av 26 av länets kommuner och chefer och medarbetare från länets FoU:er, i en workshop kring Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kartläggning av socialtjänstens insatser.

none
27 januari 2023 Nu startar Yrkesresan Barn och unga i Stockholms län!

Yrkesresan är ett nationellt koncept för introduktion och kompetensutveckling för olika verksamhetsområden inom socialtjänsten. Först ut är Barn och unga.

Visa cookie-information