Projektstart för Klimateffektiv solenergi

Energikontoret / 5 november 2020

Andreas Gucklhorn 7Razcd Rugs Unsplash

Solceller genererar inga utsläpp under drift men det kan däremot både tillverkning och hantering av uttjänta solceller göra. Därför har Energikontoret Storsthlm, tillsammans med RISE och allmännyttans inköpsfunktion HBV, startat projektet Klimateffektiv solenergi.

- Målet är att identifiera de faktorer med störst påverkan på klimatutsläppen som går att styra och utvärdera i upphandlingar, eller som kan påverkas vid förvaltning av solcellsanläggningar. Det känns extra bra att det inte bara är en teoretisk övning men att vi genom HBV kan testa våra förslag i skarpa upphandlingar, säger Michiel Van Noord, solcellsexpert på RISE.

Framför allt är tillverkningen av solceller och solcellsmoduler energikrävande. Kunskaperna om solcellers koldioxidutsläpp i ett livscykelperspektiv är ganska låga bland marknadens aktörer och det är ovanligt att krav ställs på solcellsmodulers klimatpåverkan i upphandlingar. Syftet med projektet är dels att höja kunskapen om solcellers miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och dels att utveckla och testa upphandlingskriterier för mer klimateffektiva solceller.

- Jag ser fram emot att samarbeta med RISE och HBV, och jag tror att vi kommer kunna tillföra mycket nytt inom det här området. Det pratas alltför lite om solcellers klimatpåverkan i hela livscykeln. Trots att klimatnyttan av solceller är så viktig vet vi ganska lite om hur man faktiskt kan optimera nyttan, säger Johan Nyqvist, projektledare på Energikontoret Storsthlm.

Visa cookie-information