Artiklar

none
13 december 2023 Energikontoret avvecklas till årsskiftet

Storsthlms styrelse tog i december 2022 beslut om att avveckla Energikontoret från årsskiftet 2024. Beslutet fattades med bakgrund av att fokus för projekten inte riktar sig specifikt mot kommunernas verksamhet och på så sätt inte passar in i den verksamhet som Storsthlm har i uppdrag från sina medlemmar.

none
6 december 2023 Omställning Sthlm stöttade över 250 företag under och efter pandemin

Inom projektet Omställning Sthlm har Energikontoret Storsthlm och Almi stöttat företag i regionen med fokus på grön omställning, digitalisering samt internationalisering.

none
16 februari 2021 Tiopunktsprogram mot trängsel i elnätet – en handledning för kommuner

Sedan oktober 2019 har Energikontoret Storsthlm drivit projektet Eleffektiva kommuner för att motverka problemen med effektbrist i elnätet. Nu har projektet gått i mål och projektets slutsatser har sammanfattats i rapporten Tiopunktsprogram mot trängsel i elnätet – en handledning, som syftar till att hjälpa kommuner att jobba med de utmaningar energisystemet i Stockholmsregionen står inför.

none
5 november 2020 Projektstart för Klimateffektiv solenergi

Solceller genererar inga utsläpp under drift men det kan däremot både tillverkning och hantering av uttjänta solceller göra. Därför har Energikontoret Storsthlm, tillsammans med RISE och allmännyttans inköpsfunktion HBV, startat projektet Klimateffektiv solenergi

Visa cookie-information