”Att sminka grisen med tvärfunktionell mascara”

Nyhet/press / 15 juni 2021

Vi har pratat med Anna Gärdin, framtidsdirektör i Huddinge om den förändringsresa som digitaliseringen innebär i kommunerna och vad hon ser behöver göras för att förflytta sig framåt på området.

Hur ser du på styrning och på den förändringsresa som offentlig sektor behöver göra?

Den modell som i dag är rådande utmanar oss när vi ska driva förändring, och digitalisering är som bekant en förändringsresa. Våra organisationer vilar traditionellt på New Public Management (NPM), en indelning där linjen och den hierarkiska ordningen är utgångspunkten. Det gäller allt från vilka arbetsuppgifter man har till budgetfördelning, målstyrning, verksamhetsplaner, arbetsplaner och aktiviteter. När vi ska göra något utanför linjen är det ett alltid undantag, både mentalt, kulturellt och bildligt. Det kan vara ett projekt eller en tvärfunktionell grupp. Något som lever utanför modellen och många gånger utifrån en önskan att få leverans kring något som linjen inte klarat av. Helheten, hängrännan och det horisontella blir alltså undantaget, medan linjen, stupröret och vertikalen fortsätter att vara det normala. I en värld där vertikalen är det normala medan förändringen kräver det horisontella får vi brottas med att få loss resurser och att parera en uppföljning där kostnaden kommer visas i ena lådan och effekten i en annan.

 

Du har identifierat två typer av profiler i förändringsarbetet, berätta mer!

Alldeles för stor del av de förändringar som bedrivs är beroende av individer. Eldsjälar som vägrar ge upp. Som sliter i ena delen av organisationen för att skapa förändring. Som får stångas, gråta, blöda, men också till viss del skörda.

Metodmässigt har vi de senaste åren förstått att det är mod, testa och pröva som gäller. Att vi inte har alla svar utan att vi måste hitta receptet på framtidens välfärd. I vårt skrå är vi välbekanta med att i projekt-termer tänka ”ut med vattenfallsmetoden” och ”in med det agila.” Det agila konceptet bygger på att målet är tydligt och siktet är inställt, men att vägen dit prövas. Vägen byggs och nyttjas samtidigt.

Sen har vi detalj-jägarna. De söker svar på allt. Detalj-jägarna är fostrade i att ”en exakt planering är bästa medicinen för att lyckas”. Många gånger hittar de stöd för alla sina frågor i den styrning, målformulering och detaljrikedom som vår uppföljning ofta innebär. De är en produkt av den modell som hela vår organisation vilar på. Att lansera ett agilt förhållningssätt i en NPM-struktur är att säga en sak och göra något annat. Det är att befästa tanken och särkoppling och hyckleri. Alltså för att få något gjort måste jag särkoppla mitt beteende från hur jag bör agera, eller så får jag vara en hycklare som hyllar en modell som jag vet inte fungerar.

Vad tror du om framtiden?

På ett år har vi gått från att se distans- och hemarbete som ett undantag till en huvudsak. Vi har sedan i höstas aktivt talat om det nya normala. Så jag tror att diskussionen om det nya normala måste få plats även i styrningen och uppföljningen, på riktigt. Vi behöver börja ta ut delar av det gamla för att de nya ska få fäste. Vi kan inte fortsätta att sminka grisen med agilt rouge och tvärfunktionell mascara. Vi behöver se till att silosarna slopas för att gynna helheten och välfärden, också mellan organisationer, myndigheter, DIGG, Inera och regeringen.

Du är med i det strategiska nätverket för digitalisering på Storsthlm. På vilket sätt behöver länets kommuner samverka framåt för att lyckas med förändringsresan?

Kommunerna är i väldigt många delar beroende av vad som händer på den nationella arenan, till exempel nationell digital infrastruktur, informationsutbyte inom offentlig sektor, molnfrågan mm. I alla dessa delar behöver vi stå nära och hjälpa till att på olika sätt dra frågorna framåt. I våra uppdrag på hemmaplan delar vi många utmaningar där vi kan guida och hjälpa varandra. Ingen är en ö utan vi måste hitta sätt att samverka i en konkret fråga eller tillsammans visa oss starka och på så sätt sätta fokus på frågan utanför vår egen arena. Jag upplever att vi gör just detta inom vårt nätverk, det är en oerhört viktig plattform för mig i mitt uppdrag.

 

Se en inspelning av Anna Gärdins reflektioner kring styrmodeller för offentlig sektor (Youtube)

 

Visa cookie-information