Artiklar

none
22 juni 2021 Storsthlms nyhetsbrev nr 3, 2021

I detta nummer kan du bland annat läsa om vår blivande förbundsdirektör Johan von Sydow, en ny överenskommelse för placerade barn och ungas rätt till hälso-, sjuk- och tandvård, dialog kring gymnasieregionens utveckling och mycket mer.

none
15 juni 2021 ”Att sminka grisen med tvärfunktionell mascara”

Vi har pratat med Anna Gärdin, framtidsdirektör i Huddinge om den förändringsresa som digitaliseringen innebär i kommunerna och vad hon ser behöver göras för att förflytta sig framåt på området.

none
14 juni 2021 IFAU:s utvärdering av Arbetsförmedlingens nya matchningsverktyg

Den 19 maj gästade både Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och Arbetsförmedlingen Storsthlms strategiska nätverk för Arbetsmarknad och tillväxt för att diskutera Arbetsförmedlingens nya matchningsverktyg Rusta och matcha (KROM).

none
14 juni 2021 Vad är viktigt för ungdomarna när de besöker en ungdomsmottagning?

Resultatet finns i en barnkonsekvensanalys som Sweco genomfört på uppdrag av Storsthlm och Region Stockholm. Analysens resultat har redan blivit ett stöd i utvecklingen av ungdomsmottagningen i Södertälje.

none
11 juni 2021 Krafttag för placerade barn och ungas rätt till hälso-, sjuk- och tandvård

Både internationella och nationella studier visar att barn och unga i samhällsvård har betydligt fler hälsoproblem än andra jämnåriga. Nu tar Storsthlm och Region Stockholm ett krafttag för dessa barn och ungas rätt till hälso-, sjuk och tandvård.

none
10 juni 2021 Sammanfattning från styrelsen 10 juni

Styrelsen beslutade om bland annat om programpriser 2022 för gymnasieskolan och att rekommendera kommunerna anta två överenskommelser; en som handlar om vård av barn och unga som är placerade utanför det egna hemmet och en som handlar om samarbete kring energi- och klimatrådgivning.

none
9 juni 2021 Välkommen till vår nya webbplats

Nu har vi uppgraderat Storsthlms webbplats så att den är mer tillgänglig och har bättre överskådlighet.

none
26 maj 2021 Regional dialog – gemensam gymnasieregion

I maj höll Storsthlm en regional dialog om den gemensamma gymnasieregionen där bland annat gymnasiebehovsrapporten för 2021 presenterades. Under dialogen låg fokus bland annat på kommunernas klusterarbete, något man även kan läsa mer om i rapporten.

none
19 maj 2021 Olivia Wigzell: ”En ny äldreomsorgslag ska stödja – inte stjälpa eller försvåra”

Äldreomsorgen behöver förbättras, den ska vara trygg och säker och det ska vara tydligare för äldre vilket stöd och hjälp de kan få samt när i livet de kan få den. Det berättade Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen, och särskild utredare för uppdraget att föreslå en ny äldreomsorgslag på Storsthlms strategiska nätverk för socialtjänsten.

Visa cookie-information