Artiklar

none
3 december 2021 Nytt webbstöd ska hjälpa yrkesverksamma i mötet med våldsutsatta

Operation kvinnofrid har tagit fram ett webbstöd för att stötta yrkesverksamma som möter personer som är utsatta för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål eller sexuellt våld oberoende av relation. 

none
25 november 2021 Tidiga insatser i förskolan – en viktig skyddsfaktor mot psykisk ohälsa

Tillsammans med forskningsinstitutet Ifous har Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län (UPH) tagit fram en kunskapsöversikt riktad till förskolan. Översikten syftar till att öka kunskapen om hur verksamheten i förskolan kan utvecklas för att främja psykisk hälsa.

none
24 november 2021 Ny huvudöverenskommelse ska underlätta samverkan inom hälsa, vård och omsorg i Stockholms län

Nu har även Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd beslutat att rekommendera regionfullmäktige att anta huvudöverenskommelsen.

none
4 november 2021 Så går vi vidare efter pandemin – Mötesplats Stockholmsregionen

Vilka bestående förändringar i välfärden kommer vi att se efter pandemin, var en av frågorna som diskuterades på Mötesplats Stockholm 28 oktober.

none
3 november 2021 ”Vi får aldrig tappa fokus på placerade barn och unga”

Siffrorna är slående och har varit det under flera decennier. Placerade barn och unga har sämre fysisk och psykisk hälsa än genomsnittet, och utvecklingen går för långsamt. Storsthlm och SKR bjöd i oktober in till en digital konferens om bland annat om socialtjänstens ansvar för placerade barn och ungas hälsa och om den överenskommelse som planeras träda i kraft 1 april 2022.

none
1 november 2021 Digitaliseringens goda effekter inom samhällsbyggnadsområdet

Artificiell intelligens och nya digitala verktyg kommer i framtiden att ge oss nya möjligheter i stadsbyggnadsprocessen. Redan i dag kan vi exempelvis bedöma risker för översvämning, samt mäta dagsljus och buller, vilket är ett av många exempel på hur digitala verktyg leder oss fram till ökad effektivitet och kvalitet.

none
20 oktober 2021 Storsthlms nyhetsbrev nr 4, 2021

I detta nummer kan du bland annat läsa om vår nya förbundsdirektör Johan von Sydow, en ny huvudöverenskommelse om hälsa, vård och omsorg i Stockholms län och hur den akuta bostadsbristen kan lösas.

none
20 oktober 2021 Så kan den akuta bostadsbristen ska lösas

Region Stockholm och Storsthlm, som representerar länets 26 kommuner, presenterar en gemensam lista med 12 konkreta insatser som behövs för att på allvar lösa regionens akuta bostadsbrist. Bakom detta positionspapper står en enig styrelse i Storsthlm och en blocköverskridande majoritet i Region Stockholm, vilket innebär ett brett stöd både politiskt och inom regionen.

none
20 oktober 2021 Gymnasieantagningens webbplats nominerad i Publishingpriset

Gymnasieantagningen Storsthlms nya webbplats är nominerad i årets Publishingpris i kategorin webb. Publishingpriset är en årlig jurybedömd tävling för filmer, webbplatser, tidningar, böcker och andra trycksaker och har funnits sedan 1990.

Visa cookie-information