Artiklar

none
16 december 2021 Sammanfattning från styrelsen 16 december

Styrelsen beslutade att yttra sig över fyra remisser, två som handlade om eventuell avveckling av Bromma flygplats från Infrastrukturdepartementet och Näringsdepartementet, en som handlade om förslag till länsplan för transportinfrastruktur från Region Stockholm, och en som avser yttrande över betänkandet av regeringens utredning om effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner.

none
16 december 2021 Seminarieserie om digitaliseringens goda effekter

Digitalisering är en förutsättning för många nyckelområden inom samhällets utveckling. Just de ekonomiska effekterna kan vara svåra att fånga upp, men är samtidigt det som både politik och ledning eftersöker. Storsthlm har därför uppdraget att belysa digitaliseringens ekonomiska effekter och som en del i arbetet har vi genomfört fem seminarier på temat.

none
14 december 2021 Digitaliseringens goda effekter inom social välfärd och hälsa

Virtual Reality som stöd för personer med funktionsnedsättning och digitalt föräldrastöd? Styrning av mobila enheter inom hemtjänsten och digital signering? Detta är exempel på några av de arbeten som i dag utförs i länet för att höja både kvalitet och effektivitet på verksamheten inom socialtjänsten.

none
7 december 2021 Ökad kvalitet på yrkesprogram med branschsamverkan

För att möta den framtida arbetsmarknadens behov behöver fler ungdomar välja yrkesprogram Detta är fortsatt en av de största utmaningarna inom den gemensamma gymnasieregionen. Samverkan med företag och branscher, samt ökad kvalitet och högskolebehörighet, kan vara vägen framåt.

none
7 december 2021 Tätare samverkan och kommunkluster viktig förutsättning för framtidens vuxenutbildning

En viktig målsättning i arbetet med att utveckla vuxenutbildning är att kunna erbjuda ett enhetligt och kvalitetssäkrat utbildningsutbud i hela länet. För det krävs det en ny överenskommelse, gemensamma strategier och processer, samt tät samverkan inom olika kommunkluster.

none
3 december 2021 Nytt webbstöd ska hjälpa yrkesverksamma i mötet med våldsutsatta

Operation kvinnofrid har tagit fram ett webbstöd för att stötta yrkesverksamma som möter personer som är utsatta för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål eller sexuellt våld oberoende av relation. 

none
25 november 2021 Tidiga insatser i förskolan – en viktig skyddsfaktor mot psykisk ohälsa

Tillsammans med forskningsinstitutet Ifous har Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län (UPH) tagit fram en kunskapsöversikt riktad till förskolan. Översikten syftar till att öka kunskapen om hur verksamheten i förskolan kan utvecklas för att främja psykisk hälsa.

none
24 november 2021 Ny huvudöverenskommelse ska underlätta samverkan inom hälsa, vård och omsorg i Stockholms län

Nu har även Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd beslutat att rekommendera regionfullmäktige att anta huvudöverenskommelsen.

none
4 november 2021 Så går vi vidare efter pandemin – Mötesplats Stockholmsregionen

Vilka bestående förändringar i välfärden kommer vi att se efter pandemin, var en av frågorna som diskuterades på Mötesplats Stockholm 28 oktober.

Visa cookie-information