Ny satsning för att locka fler att bli undersköterskor

Gemensam gymnasieregion, Gymnasieantagningen Storsthlm, Nyhet/press / 31 oktober 2022

Vård- och omsorgscollege Stockholm och omsorgsbolaget Humana gör en gemensam insats på den digitala gymnasiemässan 22–23 november för att locka fler att utbilda sig till undersköterskor. Man kommer att ha en gemensam digital monter, där samtliga skolor som erbjuder vård- och omsorgsprogrammet är representerade.

En viktig fråga för vår region är kompetensförsörjningsutmaningen, inte minst inom vård och omsorg. Med en ökande befolkning och andel äldre, är behovet av kvalificerad vård- och omsorgspersonal stort, och väntas öka ytterligare fram till år 2035. Enligt SCB:s prognos handlar det om ett underskott på cirka 15 000 undersköterskor med gymnasial kompetens som motsvarar vård- och omsorgsprogrammet. Med gemensamma satsningar kan vi minska glappet mellan tillgång och efterfrågan till Sveriges vanligaste yrke.  

Stockholms län behöver fler ungdomar som aktivt söker sig till ett yrkesprogram, och som känner att de med stolthet gör ett smart val. En generell nedåtgående trend sedan läroplanen för gymnasieskolan (Gy11) infördes 2011 är att allt färre ungdomar söker till yrkesprogram. Detta stämmer även överens med söktrycket till vårdprogrammet. Hösten 2022 hade programmet 4 procent färre antagna än föregående år, och hela 31 procent av platserna stod tomma på programmet vid skolstart. En del av svaret för att vända den nedåtgående trenden är att stärka samarbetet mellan skola och bransch samt att ge eleven möjlighet att kunna göra ett välinformerat val och visa på karriärvägar.

Ska synliggöra vård- och omsorgsprogrammet

Därför gör nu Vård- och omsorgscollege Stockholm i samarbete med omsorgsbolaget Humana en särskild insats på den digitala gymnasiemässan 22–23 november genom en gemensam digital monter, där samtliga skolor som erbjuder vård- och omsorgsprogrammet kommer att synliggöras. En liknande satsning gjordes 2020. Parterna ingår även i det regionala programrådet Vård- och omsorgsprogrammet. 

– Vi måste bryta den nedåtgående söktrenden, och Gymnasiemässan är en plattform där vi kan möta ungdomar, föräldrar och studie- och yrkesvägledare och visa på möjligheterna med att välja vård- och omsorgsprogrammet och, framför allt, att det är ett smart val, säger Aisha Amin, ordförande för det regionala programrådet och regional processledare för Vård- och omsorgscollege Stockholmsregionen.

Chatta med branschföreträdare

I montern kan ungdomar chatta med branschföreträdare, elever som går på programmet och lärare. Där visas ett urval av intressanta filmer, och där ges information om programmet, branschen och inte minst alla möjligheter. Med hjälp av detta kan de som ska söka gymnasiet inspireras och få inblick i vad det innebär att gå vård- och omsorgsprogrammet och jobba i branschen. 

Mycket stark arbetsmarknad

Anders Broberg, affärsområdeschef inom äldreomsorg på Humana som också är medlem i det regionala programrådet håller med Aisha och tillägger att det är en mycket stark arbetsmarknad som väntar dem som går ut vård- och omsorgsprogrammet. För den som vill finns det stora möjligheter att arbeta i hela Sverige inom en rad olika verksamheter men också i andra länder som Norge eller Danmark.

Storsthlm stöttar sedan flera år tillbaka de regionala programråden för yrkesutbildningar i länet samt är en aktiv part i det nyligen lanserade projektet Kompetensarena Stockholm.

Visa cookie-information