Ensamkommande barn och ungdomar

En särskilt utsatt grupp bland nyanlända är ensamkommande barn och ungdomar. Därför har Storsthlm tillsammans med kommunerna i regionen under de senaste åren genomfört ett flertal insatser för att stärka dessa barns och ungas förutsättningar och livsvillkor.

2017 upphävdes de länsgemensamma riktlinjerna från 2012 för handläggning av ärenden kring ensamkommande barn och ungdomar. Anledningen till detta var att lagar, förordningar och ersättningssystem hade ändrats sedan riktlinjerna skrevs och att metodstöd och handböcker som tagits fram på nationell nivå gjorde riktlinjerna inaktuella.

Under Dokument och filer hittar du bland annat tips och länkar till nationellt material kring ensamkommande barn och tidigare framtaget arbetsmaterial.

I länet finns ett expertnätverk för ensamkommande barn. Det består av kommunrepresentanter från Botkyrka, Haninge, Stockholm, samt strategerna från Etablering Södertörn, Koordination Norrort och Länsstyrelsen i Stockholm. Nätverket träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte.

Samverkansplan för barn och unga som försvinner

I Stockholms län finns en regional samverkansplan för arbetet med ensamkommande barn och unga som försvinner. Samverkansplanen erbjuder verktyg för att agera mer samordnat och ska, i mötet med ensamkommande barn, göra det lättare att identifiera risker för exploatering. Planen har tagits fram i ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Migrationsverket, polisen, civilsamhället, regionkoordinator för människohandel, kommuner och Storsthlm.

En uppdaterad version av Samverkansplanen lanserades i mars 2019. I januari 2019 hade 23 av länets 26 kommuner ställt sig bakom samverkansplanen.

Aktuellt

 • Alla

  (1)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (1)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler