Nyanlända

När nya människor kommer till Stockholms län innebär det en stor möjlighet för vår region. Vi växer och berikas av andra erfarenheter och kulturer. Nyanlända är också viktiga för att stärka vår region som kunskapscentrum och bidra till vår gemensamma kompetensförsörjning.

Att allt fler bosätter sig i Stockholmsregionen innebär också utmaningar för kommunerna som bland annat består av frågor kring utanförskap och att ge goda förutsättningar när det gäller boende, utbildning och arbete för de nyanlända.

Sedan 2006 har antalet utrikes inflyttade till regionen ökat markant och därefter legat på en hög nivå. En stor del av de utrikes inflyttade utgörs av arbetskraftsinvandrade och en mindre del av flyktingar. Utifrån det utmanande omvärldsläget ser vi en fortsatt stor tillströmning av flyktingar till regionen där en viktig uppgift för oss kommuner blir att välkomna dem på bästa möjliga sätt. Där spelar boende, utbildning och arbete en central roll.

Många vägar till utveckling

Vi arbetar med integration och nyanlända på olika sätt för att stötta kommunerna och bidra till utveckling i dessa frågor. Kommunerna i regionen samarbetar i frågor kring nyanlända genom en regional överenskommelse som syftar till att kommunerna genom samarbete ska underlätta och förbättra integrationen av nyanlända i regionen.

Ett annat viktigt samarbete i regionen kring nyanlända, är det regionala samrådet som är ett samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting, Försäkringskassan och Migrationsverket. Syftet med samrådet är att ta tillvara och utveckla allas kunskaper, erfarenheter och resurser och därmed påskynda nyanländas etablering.

Aktuellt

 • Alla

  (1)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (1)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler