Gemensamma riktlinjer för tilläggsbelopp och ersättning för modersmålsundervisning

I samverkan med kommunerna tog vi 2013 fram förslag till gemensamma riktlinjer för tilläggsbelopp inom gymnasieskolan. I riktlinjerna ingår också förslag till gemensam hantering avseende modersmålsersättning. I samband med att programpriserna för 2017 antogs beslutades det om gemensam ersättning för modersmålsundervisning. Detta ersätter den hantering som beskrivs i dessa riktlinjer för tilläggsbelopp.

Gemensamma riktlinjer

Riktlinjerna för tilläggsbelopp och ersättning för modersmålsundervisning blev klara 2013. Syftet var att skapa enhetliga förutsättningar i Stockholmsregionen och att underlätta dialog mellan hemkommun och skolhuvudman kring enskilda elevers behov.

Riktlinjerna har nu funnit under en längre period och det känns angeläget att följa upp hur riktlinjerna används. Är de det stöd som det var tänkt? Ser förutsättningarna annorlunda ut idag? Det är några av frågorna som behöver få svar.

Justeringar har också gjorts i samband med beslutet om prislista för nationella program 2017öppnas i nytt fönster som nu också innefattar interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning vilket ersättning den hantering som beskrivs i dessa riktlinjer för tilläggsbelopp

Storsthlm har i uppdrag att genomföra en uppföljning av riktlinjerna.

Kommunernas beslut

21 av länets 26 kommuner har beslutat att anta och arbeta efter de nya riktlinjerna. Huddinge, Haninge och Österåker har beslutat att inte anta riktlinjerna. Södertälje och Sollentuna har beslutat att inte anta riktlinjerna om tilläggsbelopp men att anta riktlinjerna avseende ersättning för modersmål. Nynäshamn har inte fattat beslut i ärendet.

Aktuellt

 • Alla

  (14)

 • Press

  (7)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (7)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler