Digitalisering

Digitalisering erbjuder möjligheter att förbättra, effektivisera och utveckla kommunernas verksamheter. Samtidigt möter kommunerna många aktörer och initiativ som inte är koordinerade och som därmed är svåra att överblicka. Genom samverkan kan kommunerna på ett effektivt sätt hålla fokus, stärka engagemanget, dela kunskap och använda varandras kompetenser.

Samarbetet ger också länets kommuners en starkare och mer enad röst i dialogen med andra aktörer.

Aktiviteter 2019

 • Klargöra hur regional samverkan kan stödja
  kommunernas digitalisering.
 • Stärka ledarskapet i kommunernas digitala
  transformation genom att systematiskt lyfta frågan
  på Storsthlms olika arenor.
 • Verka för nödvändiga nationella strukturer och
  regionala ramverk för att få bättre utväxling av
  digitaliseringen i kommunsektorn.
 • Bidra till att kommunerna får ökad utväxling av Inera.
 • Leda samverkan för utveckling av IT-arkitektur.
 • Bidra till nationella lösningar för säker digital
  kommunikation och säkerställa att det arbete som
  görs inom exempelvis välfärdsområdet kommer till
  nytta för övriga verksamhetsområden och processer.
 • Leda samverkan för ökad publicering av öppna data.

Fler aktiviteter för att främja digitaliseringen återfinns under respektive fokusområde.

Aktuellt

 • Alla

  (101)

 • Press

  (11)

 • Kalenderhändelse

  (90)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler