Digitalisering

Digitalisering erbjuder möjligheter att förbättra, effektivisera och utveckla kommunernas verksamheter. Samtidigt möter kommunerna många aktörer och initiativ som inte är koordinerade och som därmed är svåra att överblicka. Genom samverkan kan kommunerna på ett effektivt sätt hålla fokus, stärka engagemanget, dela kunskap och använda varandras kompetenser.

Samarbetet ger också länets kommuners en starkare och mer enad röst i dialogen med andra aktörer.

Aktiviteter 2020

• Leda samverkan i kommungemensamma digitaliseringsfrågor.
• Bidra till kommunernas stärkta ledarskap i digital verksamhetsutveckling.
• Verka för förändring i nationella strukturer och ramverk i syfte att ge kommunerna bättre förutsättningar att utveckla digitaliseringen.
• Bidra till styrning och framdrift av Ineras kommunleverans.
• Stödja kommunerna och deras samarbetsparter att arbeta efter överenskomna principer för samverkan, exempelvis publicering av öppna data.
• Undersöka hur digitalt utanförskap kan förhindras via regional samverkan.

Aktuellt

  • Alla

    (99)

  • Press

    (11)

  • Kalenderhändelse

    (88)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler