2021-03-11

Nu gäller överenskommelsen om ungdomsmottagningar

Bild på tjejer i tonåren som skrattar

En ny överenskommelse om samverkan och uppdrag på ungdomsmottagningarna har nu antagits av alla kommuner i länet och gäller från den 1 mars 2021. Överenskommelsen beskriver hur kommunerna i länet och Region Stockholm ska samverka för att skapa förutsättningar för en likvärdig, jämställd och jämlik ungdomsmottagningsverksamhet.

I Stockholms län finns 31 ungdomsmottagningar som riktar sig till ungdomar i åldern 12–22 år. Alla ungdomsmottagningar bedrivs i samverkan med kommunen, som ansvarar för kuratorsinsatser och Region Stockholm som ansvarar för barnmorske- och läkarinsatser.

I vissa kommuner har en gemensam drift och ett tätt samarbete med Region Stockholm kring ungdomsmottagningen funnits under många år. I andra kommuner har samverkan skett genom direktavtal med Region Stockholm, något som visat sig inte längre vara juridiskt möjligt.

Sedan hösten 2018 har Storsthlm haft i uppdrag att vara ett stöd till länets kommuner för att utveckla ungdomsmottagningarna i samarbete med Region Stockholm och verksamhetsrepresentanter från ungdomsmottagningarna i länet. Ett led i detta har varit att ta fram en överenskommelse, som tydligt beskriver hur kommunerna och Region Stockholm tillsammans ska driva ungdomsmottagningarna i länet.

Porträttbild

Christina Bergefors

– Ungdomarna ser inte organisationen bakom mottagningen, utan är hjälpta av en bred kompetens som ser helheten. Att ha ett brett fungerande nätverk är viktigt för ungdomsmottagningen och där tror jag att vi kan bli bättre med dubbel kompetens, säger Christina Bergefors, enhetschef ungdomsmottagningen i Södertälje.


Den nya överenskommelsen gäller från den 1 mars i år och ska underlätta och definiera samverkan mellan kommunerna och Region Stockholm. Den ska också skapa goda förutsättningar för en likvärdig, jämställd och jämlik ungdomsmottagningsverksamhet.

”Viktigt med en god tillgänglighet för alla länets ungdomar”

Karolina Sjölin är enhetschef för Nacka, Farsta, Botkyrka och Midsommarkransens ungdomsmottagning, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och menar att den här överenskommelsen säkerställer att ungdomarna får en jämlik vård, som är oberoende av var ungdomen bor eller vilken mottagning man besöker.

Porträttbild på Karolina Sjölin

Karolina Sjölin

– Det är viktigt med en god tillgänglighet för alla länets ungdomar, det ska vara enkelt för ungdomarna att komma till oss för att besöka en barnmorska, kurator eller läkare. Den här överenskommelsen bidrar till att ställa krav på oss på ungdomsmottagningarna så att vi har en god tillgänglighet för ungdomen att enkelt få en tid och den hjälp som hen har rätt till. I överenskommelsen blir det tydligt att de olika huvudmännen har lika stort ansvar för mottagningen, säger Karolina.

Styrgrupp ska följa upp samarbetet

För att kunna säkerställa att man följer överenskommelsen och att samarbetet går som avtalat har en styrgrupp bildats. Styrgruppen består av representanter från både kommunerna i länet och Region Stockholm.