2020-10-22

Satsningar på vuxenutbildning med statssekreteraren Kristina Persdotter

Arbetslösheten har stigit till över 10 procent under 2020. För att få in fler människor på arbetsmarknaden krävs det ett tillgängligt och utbrett vuxenutbildningssystem som är väl avvägt mot arbetsmarknaden. Det menar utbildningsministerns statssekreterare Kristina Persdotter.

Statssekreterare Kristina Persdotter

Utbildningsministerns statssekreterare Kristina Persdotter. Fotograf: Ninni Andersson.

Under 2020 höjde regeringen statsbidragen för vuxenutbildningar och bekostade samtliga utbildningsplatser. I går besökte statssekreterare Kristina Persdotter vårt strategiska nätverk för arbetsmarknad och tillväxt för att diskutera regeringens budget för vuxenutbildningar 2021 och lyssna på deltagarnas erfarenheter och utmaningar under pandemin och förväntningarna på kommande år.

Storsthlms strategiska nätverk för arbetsmarknad och tillväxt består av förvaltningschefer inom arbetsmarknad och vuxenutbildning samt avdelningschefer för integration och socialtjänst. Deltagarna gav sin bild av hur vuxenutbildningarna i deras kommuner har påverkats av pandemin, vilka lärdomar de har dragit och de utmaningar digital undervisning medför.

- Det var väldigt intressant att höra mer om vad regeringens politiska initiativ för förbättrad kompetensförsörjning kan betyda för Stockholms läns kommuner, säger Kristina.

Kristina berättade om de kommande satsningar regeringen gör i pandemins kölvatten. I budgeten ligger fokus på yrkesutbildningar och under 2021 kommer det ha skett en fördubbling av antalet utbildningsplatser inom yrkeshögskolan sedan 2014. Kristina delar in arbetssökande i tre grupper; de som redan innan pandemin stod långt från arbetsmarknaden, unga som kommer ut på arbetsmarknaden och de som har blivit korttidspermitterade eller nyligen blivit av med jobbet.

- Något vi lärde oss från 90-talskrisen var att unga personer som inte kom in på arbetsmarknaden har fortsatt varit väldigt utsatta på arbetsmarknaden. Unga människor måste få utbildningsplats eller möjlighet att stanna kvar på en utbildning.

Människor som stod långt från arbetsmarknaden redan innan pandemin ska ha möjlighet att använda tiden till att investera i sin kompetens, och de som nyligen har blivit av med jobbet ska kunna ta tillvara på tiden som arbetslös till att kompetensutveckla eller kompetensväxla. Därför satsar man till exempel på fler kurser och kurspaket.

- Vi ska använda den krisen för att rusta människor och göra dem starkare, och det gör vi genom utbildning, avslutar Kristina Persdotter.

Arbetet i det strategiska nätverket har under 2020 fokuserats på att föra en tät dialog med Arbetsförmedlingens regionledning i syfte att lösa eventuella knutar mellan kommun och Arbetsförmedlingen. Inför 2021 utvecklas arbetet genom att bland annat synliggöra DUA-överenskommelser och skapa regionala lägesbilder.

- Det här är ett utmanande arbete som kräver en tät dialog mellan såväl kommunernas representanter och berörda myndigheter. Pandemin har förändrat vårt arbetssätt men också skapat möjligheter eftersom nätverket har en högre närvaro som säkerligen speglas i att frågorna aktuellare än någonsin, säger David Norman, processledare.