Rapportera samverkansbrister

Vi samlar in uppgifter om samverkansbrister mellan kommunerna och Region Stockholm. Detta ligger till grund för oss att analysera och åtgärda systematiska problem kring samverkan. Uppgifterna ger även underlag till uppföljning av våra överenskommelser.

Via formuläret registreras problem kring Stockholms läns överenskommelser samt en överenskommelse mellan kommunerna i länet.

I dagsläget kan du rapportera kring följande avvikelser via formuläret:

Avvikelser gällande barn i behov av särskilt stöd (BUS) kan göras via en blankett. Läs och fyll i blanketten för BUS.

Inga personuppgifter, annat än kontaktuppgifter till rapporterande kommun, får registreras. Uppgifterna som samlas in ligger till grund för att analysera och åtgärda systematiska problem kring samverkan och som underlag till uppföljning av våra överenskommelser.

Fyll i formuläret för att rapportera samverkansbristerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster