Rapportera samverkansbrister

Vi samlar in uppgifter om samverkansbrister mellan kommunerna och Region Stockholm. Detta ligger till grund för oss att analysera och åtgärda systematiska problem kring samverkan. Uppgifterna ger även underlag till uppföljning av våra överenskommelser.

Via formuläret registreras problem kring Stockholms läns överenskommelser samt en överenskommelse mellan kommunerna i länet.

I dagsläget kan du rapportera kring följande avvikelser via formuläret:

Avvikelser gällande barn i behov av särskilt stöd (BUS) kan göras via en blankett. Läs och fyll i blanketten för BUS.

Inga personuppgifter, annat än kontaktuppgifter till rapporterande kommun, får registreras. Uppgifterna som samlas in ligger till grund för att analysera och åtgärda systematiska problem kring samverkan och som underlag till uppföljning av våra överenskommelser.

Fyll i formuläret för att rapportera samverkansbristerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rapportering av samverkansbrister – Varför, när och hur?

I länken nedan hittar du en film där vi berättar om vårt arbete med att följa upp och utveckla våra länsgemensamma överenskommelser, med hjälp av de rapporteringar kring samverkansbrister som vi får in. Vi beskriver syfte, processen och hur du som arbetar i någon av Stockholms läns kommuner gör för att skicka in rapporter och bidra till utvecklingsarbetet.

Titta på filmen på Youtubelänk till annan webbplats