Samverkan med Region Stockholm

Dagligen möts ansvaret för brukare och patienter i kommunernas och Regionens verksamheter. För att dessa verksamheter ska fungera för den enskilde, är god samverkan mellan huvudmännen och deras utförare en förutsättning. Brist på samarbete kan också få stora effekter på huvudmännens kostnader.

Storsthlm och Region Stockholm har under flera år haft olika gemensamma partsammansatta organ för samverkan inom vård- och omsorgsområdet.

Politisk ledningsgrupp

En politisk ledningsgrupp har bildats mellan kommunerna via oss och Region Stockholm. Ledningsgruppens uppdrag är att:

 • Initiera samverkan inom gemensamma utvecklingsområden och skapa gemensamma målbilder
 • Uppmärksamma brister i samverkan och undanröja hinder i syfte att stötta utvecklingen av vård och omsorg
 • Ömsesidigt informera varandra om parternas verksamhet och om insatser för målgrupperna
 • Följa, och vid behov regionalisera, nationella initiativ och satsningar av relevans för samverkan inom Stockholms län

Samverkan vid vårdövergångar

Många som hamnar på sjukhus har stora vård- och stödbehov vid utskrivning. Samverkan mellan kommun och Region Stockholm är avgörande för att vi ska kunna möta behoven hos den enskilde och är därför ett viktigt område för samverkan.

Förstudie om ett hälso- och sjukvårdsavtal

I maj 2018 fick Storsthlm och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ett gemensamt uppdrag från länets politiska ledningsgrupp Vård i Samverkan, VIS, att genomföra en förstudie avseende ett ”hälso- och sjukvårdsavtal”. I januari 2019 blev den klar och visar på många goda fördelar med att samverka. Avtalet avser en överenskommelse om samverkan på övergripande nivå mellan länets kommuner och Region Stockholm. Förstudien resulterade i en rapport, som fungerar som ett kunskapsunderlag och ett underlag inför beslut om ett eventuellt fortsatt utvecklingsarbete.

Den 21 februari tog Storsthlms styrelse beslut om att ställa sig bakom ett fortsatt utvecklingsarbete tillsammans med länets kommuner och Region Stockholm.

Aktuellt

 • Alla

  (4)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (4)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler