Psykisk hälsa

Storsthlm samordnar vissa delar av kommunernas förebyggande och främjande arbete inom psykisk hälsa, samordnar statliga stimulansmedel, anordnar samordnarnätverk och deltar i den nationella kunskapsstyrningen inom området.

Stimulansmedel

Under flera år har länets kommuner och Region Stockholm mottagit riktade stimulansmedel från staten inom området psykisk hälsa. Läs mer om Överenskommelsen psykisk hälsa och suicidpreventionlänk till annan webbplats på SKR:s hemsida. Storsthlm stödjer kommunerna att uppnå de krav som ställs för att årligen erhålla riktade stimulansmedel, bland annat genom planera fördelning av medel i län och region, anordna samordnarnätverk, samt deltar som representant för kommunerna i länsövergripande utvecklingsfrågor inom området tillsammans med regionen, länsstyrelsen och andra viktiga aktörer.

Sedan 2020 finns det även länsgemensamma medel, som fördelas i olika poster. Region Stockholm och Storsthlm planerar tillsammans dessa medel ska användas eller fördelas mellan parterna. Länsgemensamma medel finansierar idag två länsgemensamma satsningar; Uppdrag psykisk hälsa Stockholms länlänk till annan webbplats och suicidpreventions insatser av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP).länk till annan webbplats

Resterande medel fördelas mellan region och kommun. Det finns medel till kommunerna, fördelade enligt befolkningsmängd, att rekvirera från Storsthlm inom följande områden (klicka på länkarna för att mer information om hur ni rekvirerar medel):

Ta del av länsgemensamma satsningar under 2021

Uppdrag psykisk hälsa Stockholms länlänk till annan webbplats syftar till att stödja och förstärka utvecklingen av arbetet i länet med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Satsningen leds av två projektledare på Region Stockholm respektive Storsthlm som planerar, genomför och följer upp aktiviteter i satsningens handlingsplan.

Läs mer om de planerade aktiveteterna inom länsgemensamma satsningen Uppdrag psykisk hälsa i handlingsplanen för 2021.PDF

Kontaktperson för insatserna inom Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län är Maja Hagström, maja.hagstrom@storsthlm.se och Nina Mautner Granath, nina.mautner-granath@sll.se

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP)länk till annan webbplats tillhandahåller och erbjuder kommunerna kostnadsfritt stöd i planering och implementering av evidensbaserade metoder, samt utbildningsmöjligheter inom suicidprevention.

Läs mer om de planerade insatser inom länsgemensamma satsning för suicidprevention som erbjuds under 2021.PDF

Kontaktperson för länsgemensamma insatser inom suicidprevention är Gergö Hadlaczky, gergo.hadlaczky@ki.se

Aktuellt

 • Alla

  (3)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (3)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler