Psykisk hälsa

Storsthlm arbetar förebyggande med psykisk hälsa, bland annat genom uppdrag psykisk hälsa och i arbetet med att ta fram ett förslag till ett regionalt resurscentrum.

Uppdrag psykisk hälsa

Samtliga kommuner i Stockholms län har tillsammans med Region Stockholm och Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH Stockholms län) under åren 2016, 2017 och 2018 tagit fram länsövergripande handlingsplaner för psykisk hälsa. Syftet med handlingsplanerna är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Handlingsplanerna sträcker sig till 2020.

Under dessa år har länets kommuner och Region Stockholm mottagit riktade stimulansmedel från staten. Av de riktade medlen har 4 procent avsatts för länsgemensamma insatser och två projektledare har anställts för att driva utvecklingsarbetet som har beskrivits i handlingsplanerna. Läs mer om arbetet på Uppdrag psykisk hälsalänk till annan webbplats. Där kan du också välja att prenumerera på nyhetsbrevetlänk till annan webbplats. Här kan du läsa om det nationella uppdraget för psykisk hälsalänk till annan webbplats.

Storsthlm stödjer kommunerna att uppnå de krav som ställs för att årligen erhålla riktade stimulansmedel, bland annat genom att anordna samordnarnätverk fyra gånger per år, ha kontinuerlig kontakt med kommunernas samordnare samt delta i regionövergripande nätverk såsom länsnätverket för strategiska folkhälsofrågor.

Regionalt resurscentrum psykisk hälsa Stockholm-Gotland

Den psykiska ohälsan ökar i världen och i landet. Världshälsoorganisationen, WHO, bedömer att det kommer vara den största sjukdomsbördan 2030. Detta vill regeringen motverka genom att arbeta för jämlik psykisk hälsa – från förebyggande och hälsofrämjande insatser till vårdande insatser – och har därför kommit överens med Sveriges kommuner och regioner, SKR, om att sex regionala resurscentrum ska byggas upp i landet.

Sedan ett år pågår projektet Regionalt Resurscentrum Stockholm–Gotland inom programområdet psykisk hälsa. Projektet delas mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm samt Region Gotland.

Målet med att etablera regionala resurscentrum är att skapa bättre förutsättningar för en jämlik psykisk hälsa. Ett regionalt resurscentrum ska ha kapacitet och kompetens för kunskapsstöd, uppföljning och utvärdering, stöd till utveckling och implementering samt ledarskapsstöd. För att arbetet ska vara framgångsrikt krävs det goda samverkansstrukturer mellan kommuner och regioner.

Projektet har i uppdrag att till december 2019 föreslå en målbild om hur en regional organisation kan se ut för kommunerna i Stockholms län, Region Stockholm och Region Gotland.

Aktuellt

 • Alla

  (4)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (4)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler