Psykisk hälsa

Storsthlm arbetar förebyggande med psykisk hälsa, bland annat genom uppdrag psykisk hälsa och i arbetet med att ta fram ett förslag till ett regionalt resurscentrum.

Uppdrag psykisk hälsa

Samtliga kommuner i Stockholms län har tillsammans med Region Stockholm och Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH Stockholms län) under åren 2016, 2017 och 2018 tagit fram länsövergripande handlingsplaner för psykisk hälsa. Syftet med handlingsplanerna är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Handlingsplanerna sträcker sig till 2020.

Under dessa år har länets kommuner och Region Stockholm mottagit riktade stimulansmedel från staten. Av de riktade medlen har 4 procent avsatts för länsgemensamma insatser och två projektledare har anställts för att driva utvecklingsarbetet som har beskrivits i handlingsplanerna. Läs mer om arbetet på Uppdrag psykisk hälsalänk till annan webbplats. Där kan du också välja att prenumerera på nyhetsbrevetlänk till annan webbplats. Här kan du läsa om det nationella uppdraget för psykisk hälsalänk till annan webbplats.

Storsthlm stödjer kommunerna att uppnå de krav som ställs för att årligen erhålla riktade stimulansmedel, bland annat genom att anordna samordnarnätverk fyra gånger per år, ha kontinuerlig kontakt med kommunernas samordnare samt delta i regionövergripande nätverk såsom länsnätverket för strategiska folkhälsofrågor.

Regionalt resurscentrum psykisk hälsa Stockholm-Gotland

Regionalt resurscentrum psykisk hälsa Stockholm-Gotland Den psykiska ohälsan ökar i världen och i landet. Världshälsoorganisationen, WHO, bedömer att det kommer vara den största sjukdomsbördan 2030. Detta vill regeringen motverka genom att arbeta för jämlik psykisk hälsa.

I överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) för psykisk hälsa för 2017, tillsattes medel för att kunna etablera sex regionala resurscentrum i landet, indelade efter sjukvårdsregionerna.

Projekt Etablering av Regionalt Resurscentrum Psykisk hälsa Stockholm-Gotland pågick 2018-2019 under ledning av sjukvårdsregion Stockholm-Gotland.

Projektets uppdrag var att föreslå en regional samverkande organisation mellan Stockholms läns kommuner, Region Stockholm och Region Gotland i arbetet med psykisk hälsa. Målet med organisationsförslaget var att skapa bättre förutsättningar i arbetet för en jämlik psykisk hälsa.

Projektets slutrapport färdigställdes i december 2019. Hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Stockholm och Regiondirektören i Region Gotland kommer ta ställning till en eventuell fortsatt process med Stockholms läns kommuner för en uppbyggnad av ett regionalt resurscentrum.

Slutrapporten för Etablering av Regionalt Resurscentrum Psykisk hälsa Stockholm-Gotland hittar du till höger under relaterad information.

Aktuellt

 • Alla

  (4)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (4)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler