2020-11-13 | Nyhet

Klart med nytt IT-stöd för utskrivning från slutenvården

Region Stockholm har tecknat ett avtal med Tieto Sweden AB om ett nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Det nya IT-stödet Lifecare Samordnad Planering (Lifecare SP) ersätter nuvarande Webcare och kommer att införas under 2021.

Sedan årsskiftet gäller överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS). Det nuvarande IT-stödet Webcare är föråldrat och täcker inte alla behov och verksamheter som arbetar med utskrivningsprocessen.

Det nya IT-stödet Lifecare SP kommer vara mer användarvänligt, bidra till en högre patientsäkerhet och ge bättre möjligheter att efterleva lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS). Det kommer också ge bättre möjligheter för uppföljning på såväl regional som lokal nivå. Lifecare SP kommer att införas i de verksamheter som använder Webcare idag, men även införas i inom psykiatrin, som idag saknar systemstöd för utskrivningen.

Lifecare SP kommer att införas i två etapper under nästa år. Under den första etappen som startar under våren införs det i verksamheterna primärvårds-rehab, hemsjukvård kvällar, nätter och helger och avancerad sjukvård i hemmet. Projektet utreder även om det är möjligt för SÄBO att ingå under första etappen. Under den andra etappen, som startar under hösten 2021, införs det nya IT-stödet inom psykiatrin.

– Förhoppningen med det nya IT-stödet är att det är mer anpassat till vår överenskommelse gällande utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Det är bra att alla vårdgrenar kommer med. I Huddinge har vi utsett kontaktpersoner från verksamheten och från IT och vi kommer ha interna utbildare inom respektive verksamhet; myndighet vård och omsorg, HSL och individ- och familjeomsorgen, säger Helena Reuterham, sektionschef i Huddinge kommun.

I november hålls två digitala informationsmöten för vårdgivare och kommuner där det finns möjlighet att få mer information samt ställa frågor om införandet.

Anmäl dig till informationsmöte 24 eller 26 novemberlänk till annan webbplats

Se film och presentationsmaterial från tidigare informationmötenlänk till annan webbplats