Hemlöshet

Från den 1 september 2020 gäller en reviderad överenskommelse mellan samtliga kommuner i Stockholms län om ärendeansvar för personer i hemlöshet.

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) är det den kommun som en person bor och vistas i som ansvarar för att ge personen stöd. När det handlar om en person i hemlöshet, som inte är fast bosatt någonstans, kan det ibland uppstå svårigheter kring var personen ska söka stöd.

I Stockholms län finns det många personer och familjer som saknar ett fast boende och flyttar mellan kommunerna i länet. Detta gör att det ibland uppstår skilda meningar mellan kommunerna kring vilken kommun som har ansvar att ge stöd till personen. Det kan i sin tur leda till att personer i hemlöshet hamnar i kläm eller inte får rätt stöd i tid.

För att underlätta för kommunerna att komma överens och sätta individens behov i fokus, har kommunerna i Stockholms län tecknat en överenskommelse som ska ge praktisk vägledning i arbetet. Den 21 september 2020 fattade den sista kommunen beslut om att anta överenskommelsen, som därmed ersätter en tidigare överenskommelse.

Syftet med överenskommelsen är att:

 • sätta personens behov i fokus och förhindra att hen riskerar att inte få rätt stöd och hjälp från socialtjänsten på grund av att kommuner är oense om ansvarsfördelningen.
 • att underlätta samverkan och dialog mellan länets kommuner gällande personer som flyttar mellan kommunerna.
 • att minimera riskerna för tvister mellan kommunerna.

Uppföljning

Enligt överenskommelsen ska erfarenheter från överenskommelsen kontinuerligt följas upp av Storsthlm. Storsthlm ska även erbjuda ett forum för kommunala representanter att dela erfarenheter och diskutera samverkan kring personer i hemlöshet 1–2 gånger per år. Det första tillfället är planerat till hösten 2021.

Rapportera av samverkansbrister

Formuläret ska användas för att rapportera samverkansbrister, även kallade avvikelser, i bland annat denna överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län.

Inga personuppgifter, annat än kontaktuppgifter till rapporterande kommun, får registreras. Uppgifterna som samlas in ligger till grund för att analysera och åtgärda systematiska problem kring samverkan och som underlag till uppföljning av våra överenskommelser.

Fyll i formuläret via denna sida för att rapportera samverkansbrister.

Aktuellt

 • Alla

  (1)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (1)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler