Hemlöshet

Sedan 2013 finns en överenskommelse mellan kommunerna om hur personer i hemlöshet ska erbjudas stöd inom socialtjänsten.

När personer i hemlöshet, utan fast boende och därmed tydlig kommuntillhörighet, söker stöd hos socialtjänsten finns det riktlinjer för hur ärendena ska hanteras. Riktlinjerna har funnits sedan 2006 och reviderades 2013 då en överenskommelse mellan kommunerna upprättades.

Syftet med överenskommelsen är att sätta den enskildes behov i fokus och förhindra att denne hamnar utanför socialtjänstens stöd för att kommunerna är oense om ansvarsfördelningen dem emellan.

2018 gjordes en översyn av överenskommelsen och under 2019 ska den revideras utifrån definierade behov. En arbetsgrupp har tillsatts med representanter för fem kommuner i länet. Synpunkter, förslag och idéer kring revidering och implementering av överenskommelsen tas gärna emot.

Aktuellt

 • Alla

  (1)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (1)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler