E-hälsa

Inom e-hälsoområdet arbetar Storsthlm i gränslandet mellan kommun och Region Stockholm med fokus på att använda digitaliseringens möjligheter för att skapa nytta för patienter, brukare och verksamhet. Ambitionen är en vård och omsorg som utgår från invånarens behov.

Regionalt samarbete

Tillsammans med länets kommuner och Region Stockholm har vi etablerade samarbetsformer som leds av en gemensam styrgrupp. Uppdraget är att skapa förutsättningar för digital kommunikation inom regionen för de enheter som ingår inom offentligt finansierad hälsa, vård och omsorg samt socialtjänst.

Storsthlm koordinerar kommunernas deltagande i olika utvecklingsprojekt som videokommunikation och framtidens vårdinformationsmiljö i Stockholms läns landsting. Vi medverkar även för regional spridning i det regionala strukturfondsprojektet Stockholm Digital Care (SDC).

Länk mellan nationell och lokal nivå

Storsthlms uppdrag innefattar att vara en länk mellan nationell och lokal nivå, vilket innebär tät samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner och Inera kring e-hälsofrågor.

Lifecare SP – nytt IT-stöd för utskrivning från slutenvården

Region Stockholm har tecknat ett avtal med Tieto Sweden AB om ett nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Det nya IT-stödet heter Lifecare Samordnad Planering (Lifecare SP) och ska ersätta det nuvarande Webcare.

Sedan januari 2020 gäller överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS). Det nuvarande IT-stödet Webcare är föråldrat och täcker inte alla behov och verksamheter som arbetar med utskrivningsprocessen.

Lifecare SP kommer att vara mer användarvänligt, bidra till en högre patientsäkerhet och ge bättre möjligheter att efterleva lagen om samverkan vid utskrivning vid sluten hälso- och sjukvård. Den kommer också ge bättre möjligheter för uppföljning på såväl regional som lokal nivå.

Införande av Lifecare SP

Lifecare SP kommer att införas i de verksamheter som använder Webcare idag, men även inom psykiatrin som idag saknar systemstöd för utskrivningen.

Nu är det äntligen beslutat att piloten för Lifecare SP kommer att starta 21 september 2021. Det är Södertälje kommun tillsammans med valda verksamheter hos Region Stockholm som är piloter i etapp 1. Piloten pågår i ungefär tre veckor och projektet planerar att breddinförandet av etapp 1 sker direkt efter det. Samtliga verksamheter i etapp 1 kommer att erbjudas utbildning efter sommaren. När exakt i tiden alla får åtkomst till utbildningen är ej fastställt.

Som informerats via kommunens kontaktpersoner kommer inte sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal på de kommunala eller privata särskilda boendena ingå i etapp 1. Detta för att projektet har tekniska frågor att lösa samt att kommunerna får längre tid på sig att organisera sig kring hur de ska arbeta med de privata utförarna.

Projektets övriga delprojekt fortsätter som vanligt. Det innebär bland annat att etablera en systemförvaltningsorganisation, göra systemanpassningar och ta fram utbildningsmaterial. Projektet arbetar också med att tillsätta olika arbetsgrupper med representanter från kommunerna för att gemensamt planera och ta fram rätt stöd vid implementeringen.

Digitala informationsmöten

Digitala informationsmöten om införandet av Lifecare SP anordnas regelbundet. Under dessa möten delges aktuell information om status, tidsplan och hur införandet ska gå till. Det finns också möjlighet att ställa frågor.

Datum för kommande digitala informationsmöte är 18 och 20 maj. Det är samma information vid båda tillfällena och de spelas även in vilket innebär att du kan titta på de i efterhand om du inte har möjlighet att delta.

Anmälan till digitalt informationsmöte om Lifecare SPlänk till annan webbplats 

Mer information och kontakt

Mer information om projektet kan du läsa på Vårdgivarguidenlänk till annan webbplats eller kontakta din kommuns utsedda kontaktperson för projektet.

Aktuellt

 • Alla

  (2)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (2)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler