Social välfärd och hälsa

Social välfärd och hälsa

I samma takt som Stockholmsregionens invånare blir friskare och lever längre, ställs allt högre krav på hjälp och service för att passa individen i livets alla skeden. Kommunerna och landstinget samverkar sedan många år genom olika partssammansatta organ, en förutsättning för god vård och omsorg där Stockholmsregionens invånare dagligen rör sig över gränserna för verksamheternas ansvarsområden.

Vi är en stark regional aktör som för kommunernas räkning stödjer lokala samverkansstrukturer och utvecklar och förvaltar flera överenskommelser med landstinget.

Aktuellt

Filtrera efter underområde
 • Alla underområden
 • Samverkan med Region Stockholm
 • Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS)
 • Samordnad individuell plan (SIP)
 • Psykisk hälsa
 • Barn i behov av särskilt stöd (BUS)
 • Äldre
 • E-hälsa
 • Funktionshinder
 • Ungdomsmottagningar
 • Våld
 • Missbruk/beroende
 • Hemlöshet
 • Alla

  (28)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (28)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler