Storsthlm har som samordnare för RSS Stockholms län i uppdrag att nominera och utse kommunala representanter i olika nationella nätverk kopplat till kunskapsstyrningen inom hälso- och sjukvård. Här samlas information om de uppdrag som är lediga och som du kan skicka in en intresseanmälan för. 

Lediga nationella och regionala uppdrag

Här samlas lediga nationella och regionala uppdrag inom kunskapsstyrningssystemet hälso- och sjukvård. Läs mer om uppdragen genom att klicka på länkarna under respektive uppdrag nedan.

Lediga uppdrag inom kunskapsstyrningssystemet hälso- och sjukvård

Kommunala representanter sökes till nedanstående regionala programområden:

Regionalt programområde - levnadsvanor (Vårdgivarguiden)

RPO barn och ungdomars hälsa (Vårdgivarguiden)

RPO primärvårdsråd (Vårdgivarguiden)

RPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin (Vårdgivarguiden)

Intresseanmälan

Anmäl intresse för det uppdrag du har rätt kompetens för samt anser vara intressant. Innan du skickar en intresseanmälan bör du stämma av det med din budgetansvariga chef, då denne behöver godkänna in…

Läs mer
Visa cookie-information