Infrastruktur och bostäder

Bostadsbyggande och kommunikationer är några av de viktigaste förutsättningarna för Stockholmsregionens utveckling. Vår roll är i första hand omvärldsbevakning och att svara på kommungemensamma remissvar.

Brist på bostäder leder till högre omkostnader för medborgarna och gör det svårare för företagen att attrahera kvalificerad arbetskraft. Det gäller alltså att finna lösningar som skapar ett fungerande regionalt samspel mellan byggande av bostäder och utvecklingen av kollektivtrafik i regionen.

En regional fråga

Att säkerställa att nya bostadsområden kan nås av kollektivtrafik är i hög grad en regional frågeställning. Detta arbete bör bedrivas ur ett tvärsektoriellt perspektiv där utmaningar på ett område kan utgöra en potential för ett annat.

Landstingets Tillväxt- och regionplanerförvaltning (TFR) ansvarar för utvecklingsplaneringen för regionen. Vi samarbetar med TFR kring för kommunerna viktiga åtaganden och handlingsprogram som arbetas fram utifrån den strategiska utvecklingsplanen, RUFS 2010.

Länsstyrelsen ansvarar för årliga analyser av läget i länet när det gäller bostadsmarknaden och följer upp kommunernas arbete när det gäller bostadsförsörjning. Kommunernas underlag till den utgörs bland annat av den bostadsmarknadsenkät som kommunerna lämnar till Länsstyrelsen varje år.

Förbättrad bostadsförsörjning och transportinfrastruktur i Stockholmsregionen

I positionspapperet för bostadsförsörjning och infrastruktur uttrycker Stockholms 26 kommuner en gemensam viljeriktning. Vi lyfter frågor om bostadsförsörjning, kompetensförsörjning och transpsortinfrastrukturens betydelse för länets tillväxt och utveckling.

Aktuellt

 • Alla

  (12)

 • Press

  (1)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (11)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler