Digitalisering

Genom samverkan inom digitalisering kan kommunerna på ett effektivt sätt hålla fokus, stärka engagemanget, dela kunskap och använda varandras kompetenser.

Digitalisering erbjuder möjligheter att förbättra, effektivisera och utveckla kommunernas verksamheter. Samtidigt möter kommunerna många aktörer och initiativ som inte är koordinerade och som därmed är svåra att överblicka.

Digitalisering är ett strategiskt samverkansområde där erfarenhetsutbyten, omvärldsbevakning och nationell påverkan prioriteras. Arbetet är organiserat i det strategiska nätverket för digitalisering samt som en aktiv del av agendan i övriga sju strategiska nätverk. Det har blivit allt tydligare att kommunernas samverkan för en nationell digital infrastruktur är avgörande de kommande åren.

Aktiviteter 2022

  • Undersöka olika sätt att organisera och möjliggöra effektiv och säker informationshantering.
  • Planera och leda samarbete i länet för att hantera frågan om tredjelandsöverföringar av personuppgifter.
  • Leda samverkan kring utveckling av öppna och delade data.
  • Bidra till SKR:s styrning av Inera och deras fortsatta utveckling av lösningar till kommunerna.
  • Aktivt verka för att utvecklingen av nationell digital infrastruktur omfattar kommunsektorns behov.
  • Bidra till kunskap om hur digitaliseringen påverkar framtidens arbetsliv.
Personalbild Catrin Ditz
Catrin Ditz

Processledare

Personalbild Katarina Volgy
Katarina Völgy

Processledare

Personalbild Jonas Nordqvist
Jonas Nordqvist

Processledare

Visa cookie-information