Digitalisering

Genom samverkan inom digitalisering kan kommunerna på ett effektivt sätt hålla fokus, stärka engagemanget, dela kunskap och använda varandras kompetenser.

Digitalisering erbjuder möjligheter att förbättra, effektivisera och utveckla kommunernas verksamheter. Samtidigt möter kommunerna många aktörer och initiativ som inte är koordinerade och som därmed är svåra att överblicka.

Digitalisering är ett strategiskt samverkansområde där erfarenhetsutbyten, omvärldsbevakning och nationell påverkan prioriteras. Arbetet är organiserat i det strategiska nätverket för digitalisering samt som en aktiv del av agendan i övriga sju strategiska nätverk. Det har blivit allt tydligare att kommunernas samverkan för en nationell digital infrastruktur är avgörande de kommande åren.

Aktiviteter 2021

  • Leda samverkan i kommungemensamma digitaliseringsfrågor.
  • Bidra till kommunernas stärkta ledarskap för digital verksamhetsutveckling.
  • Verka för nationella strukturer och ramverk som ger kommunerna bättre förutsättningar att skapa nytta med digitalisering.
  • Bidra till styrning av Ineras kommunleverans.
  • Leda samverkan för fortsatt förvaltning och vidareutveckling av öppna data.
  • Stötta kommunerna i samverkansarbeten för att förhindra digitalt utanförskap.
  • Bidra till genomförande av en nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet.
Personalbild Catrin Ditz
Catrin Ditz

Processledare

Personalbild Klas Nilsson
Klas Nilsson

Processledare

Personalbild Katarina Volgy
Katarina Völgy

Processledare

Personalbild Jonas Nordqvist
Jonas Nordqvist

Processledare

Visa cookie-information