Slutantagningen till gymnasiet för 2023 är klar

4 juli 2023

53473749 Latin Hispanic Arab Woman In Green Muslim Dress With

I dag publicerades resultaten av den slutliga antagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län, Håbo och Gnesta. Totalt är 27 637 ungdomar antagna till ett nationellt program vid gymnasieskolorna i Storstockholm. Av dessa är 80 procent antagna till högskoleförberedande program och 20 procent till yrkesprogram. 

I dag publicerades resultaten av den slutliga antagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län, Håbo och Gnesta. Totalt är 27 637 ungdomar antagna till ett nationellt program vid gymnasieskolorna i Storstockholm. Av dessa är 80 procent antagna till högskoleförberedande program och 20 procent till yrkesprogram.

Andelen antagna till högskoleförberedande program respektive yrkesprogram är densamma som 2022. Jämfört med den slutliga antagningen i juli 2022 så är det i år 391 fler antagna till de nationella programmen. Detta beror på en större elevkull.

Ekonomiprogrammet ökar

Jämfört med juli 2022 så är 207 fler antagna i år till högskoleförberedande program. Den största ökningen även i år har ekonomiprogrammet med 460 fler antagna (totalt 6 693 antagna och därmed för första gången den största programmet). Störst minskning finns på teknikprogrammet med 136 färre antagna.

Nio yrkesprogram ökar

Till yrkesprogrammen är 184 fler slutligt antagna i år jämfört med 2022. Nio yrkesprogram har ökat antal antagna i år. störst ökning har försäljnings- och serviceprogrammet med 81 fler samt barn- och fritidsprogrammet med 74 fler.  Störst minskning har bygg- och anläggningsprogrammet med 42 färre antagna.

Gymnasieskolans introduktionsprogram (IM)

Jämfört med juli 2022 har antalet antagna elever ökat med totalt 71. Störst ökning har yrkesintroduktion med 133 fler elever. På IM sker oftast en relativt omfattande antagning även under början av höstterminen.

Anpassad gymnasieskola

Jämfört med juli 2022 är det i år 18 fler antagna till den anpassade gymnasieskolan (tidigare gymnasiesärskolan). Det finns sammanlagt 201 vakanta platser inom den anpassade gymnasieskolan, 141 på de nationella programmen och 60 på det individuella programmet.

Du hittar statistiken för slutantagningen här.

Excelfil med antagningsresultat 

Läs hela sammanfattningen av slutantagningen här. 

Kategorier:
Visa cookie-information