Hallå där Tomas Selin, ordförande för den politiska styrgruppen för Gymnasieregionen!

Gemensam gymnasieregion / 15 maj 2023

Tomas Selin

Vilka är de viktigaste och prioriterade områdena för den gemensamma gymnasieregionen under kommande mandatperiod?

Det är svårt att peka ut en enskild fråga. Helheten är viktig, men dimensioneringen av gymnasieskolan blir en intressant och viktig nöt att knäcka, för att både leva upp till de nya lagkraven, följa elevernas önskemål, och säkerställa ett effektivt platsutnyttjande i våra skolor.

När vi analyserar kostnader, finansieringsmodell och kvalitet finns det i styrgruppen ett stort engagemang för att säkerställa att eleverna får både stöd och utmaningar. Lärarna måste ha förutsättningar att möta elever också i mindre sammanhang, samtidigt som vi vill att våra ungdomar ska få må bra och möta ett meningsskapande sammanhang i skolan. Det blir viktigt och roligt att jobba med.

Hur ser den politiska styrgruppens uppdrag ut?

Det finns en förväntan av ökat kommunövergripande samarbete i Gymnasiesverige, där har kommunerna inom Storsthlm och gymnasieregionen ett försprång givet vårt långa och goda samarbete. Vi behöver jobba med utbudsfrågan för att möta elevernas önskemål om sin gymnasieutbildning. Samtidigt behöver vi diskutera studie- och yrkesvägledarnas förutsättningar att vägleda eleverna givet att vi ska utbilda med ökat fokus på arbetsmarknadens behov. Vi jobbar också med både programpriser och en finansieringsmodell för att kunna säkerställa utbildningarnas kvalitet samtidigt som vi ska hålla ihop gymnasieregionen.

Berätta om din bakgrund och uppdrag

Skolfrågorna har varit en del av mitt samhälleliga engagemang långt innan jag blev politiker. Jag landade redan under tonåren i att det var lärare jag skulle bli, och har senare både hunnit med några års engagemang utanför partipolitiken och att jobba några år som lärare i gymnasieskolan. Nu är jag kommunalråd med ansvar för bland annat gymnasie- och arbetsmarknadsfrågor i Huddinge. Jag ska också hinna med att sitta i SKR:s utbildningsberedning och vara ordförande för forskningsinstitutet Ifous, så det blir en spännande mandatperiod.

Mer information om styrgruppen för den gemensamma gymnasieregionen hittar du här.

Visa cookie-information